vrijdag, 4. mei 2018 - 17:13 Update: 04-05-2018 17:18

Muziekevenement Oss mag wel met gedempte speakers

Muziekevenement Oss mag wel met gedempte speakers
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Bosch/Oss

Het evenement Muziekboulevard in Oss mag tijdens op 10 mei aanstaande tijdens Hemelvaartsdag toch doorgaan. 'Het niveau van geluidsboxen bij de woningen van 2 omwonenden moet wel worden teruggeschroefd', zo meldt de rechtbank Oost-Nederland vrijdag.

15e keer

Het evenement Muziekboulevard wordt op 10 mei voor de 15de keer gehouden in Oss. Op verschillende locaties in de gemeente staan die dag podia waarop artiesten optreden. De burgemeester verleende in maart jl. – zoals ook voorgaande jaren – een vergunning aan horecaondernemers voor onder meer een podium aan de Eikenboomgaard, een straat in het centrum. Twee omwonenden maakten bezwaar tegen dit besluit bij de burgemeester en vroegen de bestuursrechter in afwachting hiervan te verbieden dat het evenement in hun straat zal plaatsvinden.

Geschil

De omwonenden vinden de geluidsoverlast tijdens het evenement niet acceptabel. Ze zijn van mening dat de burgemeester niet genoeg rekening heeft gehouden met hun belangen bij het geven van de vergunning. Het toegestane (en in een evenementenbeleid van de gemeente opgenomen) geluidsniveau is volgens de omwonenden niet in overeenstemming met de Nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' die sinds jaar en dag door veel gemeenten in dit soort situaties wordt gebruikt. De omwonenden vinden de Eikenboomgaard, een smalle straat met woningen, niet geschikt voor een evenement als dit.

dBA

De burgemeester stelt dat een geluidsniveau zoals in de Nota is opgenomen – 70 à 75 dB(A) – niet volstaat, omdat het geluid van de festivalbezoekers dan de muziek overstemt. Volgens de horecaondernemers en de burgemeester is dat vorig jaar ook gebleken, toen het geluidsniveau door omstandigheden enige tijd teruggeschroefd moest worden tot 75 dB(A). 

Artiesten

De artiesten wilden daarop stoppen met optreden, omdat ze vonden dat het zo geen zin meer had. Daarom heeft de burgemeester toestemming gegeven voor een hoger geluidsniveau (90 dB(A) en 102 dB(C)). Volgens haar zijn evenementen heel belangrijk voor Oss en voor de aantrekkelijkheid van het centrum. Ze dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago, de stadspromotie van de gemeente en ze stimuleren de economie.

Oordeel

De rechter neemt aan dat evenementen voor de gemeente Oss belangrijk zijn. Maar daarmee wordt nog niet helder waarom overal een hoger geluidsniveau nodig is voor het houden van een evenement. Ook is de rechter er niet van overtuigd dat de locatie aan de Eikenboomgaard per definitie ongeschikt is voor het houden van het festival. 

Geluidsboxen dempen

De rechter wil na het wegen van de belangen niet overgaan tot de zeer vergaande maatregel het evenement te verbieden. Er zijn – zo spreekt vanzelf – namelijk grote (financiële en andere) belangen gemoeid met de organisatie van het evenement. Dat betekent dat het evenement kan doorgaan. De rechter verandert wel de vergunning op het punt van de geluidsvoorschriften. Het geluidsniveau bij de woning van de omwonenden kan apart worden geregeld omdat daar geluidsboxen hangen. Volgens de burgemeester en horecaondernemers is een grens van 85 dB(A) en 97 dB(C) een absoluut minimumniveau voor de artiesten. 

Geluidwerend doek

De rechter bepaalt daarom dat het geluid bij het meetpunt dat bij de woning van de 2 omwonenden ligt, niet boven die grens uit mag komen. Vanwege een geluidwerend doek dat nog vóór het meetpunt is aangebracht, zal het geluid op de gevel van de omwonenden nog verder worden teruggebracht: uit metingen van vorig jaar is gebleken dat het doek toen een geluidwerend effect van 4 decibel had. Bij het podium in de Eikenboomgaard blijft de door de burgemeester toegestane grens intact.

Categorie:
Provincie: