woensdag, 15. augustus 2018 - 16:51 Update: 15-08-2018 17:25

Geluidsopnamen fractiekamer DENK mogen op internet blijven staan

Geluidsopnamen fractiekamer DENK mogen op internet blijven staan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De geluidsopnamen die heimelijk door twee journalisten zijn gemaakt op de fractiekamer van DENK hoeven niet door omroep BNNVARA te worden verwijderd van internet. 'De belangen van de journalisten wegen zwaarder dan die van de politieke partij', zo oordeelde de rechtbank Amsterdam woensdag.

Gesprek over nepbanner

De journalisten spraken op 25 april van dit jaar op de fractiekamer van Denk met Kamerlid Farid Azarkan. Aanleiding was de ontdekking dat Denk met het plan had gespeeld om, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, op internet een nepbanner van de PVV te plaatsen, met de tekst Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren. 

Nepnieuws

De journalisten hadden Azarkan gevraagd op de beschuldiging te reageren en maakten voor eigen gebruik opnamen van dat gesprek, hoewel Azarkan hen dat uitdrukkelijk had verboden. Azarkan bevestigde in het gesprek het plan van de nepbanner. Daarna ontstond een conflict waarin Denk de journalisten ervan beschuldigde nepnieuws te verspreiden. Hierop besloot BNNVARA de geheime geluidsopname alsnog te publiceren.

Verbod geschonden

Volgens Denk heeft de omroep met de opnamen, en het openbaar maken daarvan, niet alleen inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Kamerlid Azarkan, bovendien hebben de journalisten het verbod geschonden om zonder toestemming opnamen te maken in de fractiekamers. Daarom moeten de opnamen worden verwijderd, aldus Denk.

Geheim van de fractiekamer niet in het geding

De rechter wijst die eis af. Het is weliswaar in strijd met de richtlijnen van de Kamer om zonder toestemming in fractiekamers opnamen te maken, maar in dit geval heeft Denk de journalisten daar zelf uitgenodigd. Het gesprek had overal gevoerd kunnen worden en had dan ook niets van doen met de gebruikelijke beslotenheid van de fractiekamer. Er is bovendien niets gezegd dat niet naar buiten had mogen komen. Het “geheim van de fractiekamer” is dus niet in het geding.

Ernstige misstand openbaren

Dat BNNVARA de opnamen uiteindelijk toch uitzond, is naar het oordeel van de rechtbank gerechtvaardigd en proportioneel. De omroep heeft terecht aangevoerd dat (het idee voor) de nepbanner als een ernstige misstand kan worden aangemerkt, waarover het publiek moest worden geïnformeerd. De nepbanner kon immers leiden tot polarisatie, angst en haat. Bovendien vond de uitzending voldoende steun in de feiten en konden met de opnamen de beschuldigingen van Denk aan het adres van de journalisten, worden weerlegd.

Discussie in de media

Verder is over de uitzending inmiddels uitgebreid gediscussieerd in de media. Die discussies zullen ook nog steeds te vinden zijn. Ook om die reden valt niet in te zien welk belang Denk nog heeft bij het verwijderen van de opnamen van de website van BNNVARA.

Categorie:
Provincie: