dinsdag, 4. juni 2019 - 21:57

SP wil aanpak problemen Noordelijk Belastingkantoor

Foto van vrouw met telefoonhoorn | Sxc
Foto: SXC
Groningen

De SP wil opheldering over de problemen die spelen bij het Noordelijk Belastingkantoor. De partij krijgt veel klachten over lange wachttijden aan de telefonische helpdesk, verkeerde bedragen en adressen bij aanslagen en onjuiste aanmaningen. Daarnaast zijn er klachten over de (digitale) informatievoorziening. De SP wil dat het college van B&W de problemen nu aanpakt.

Afgelopen woensdag verscheen in de media dat Paulien Geerdrink per direct zou stoppen als directeur, om zitting te nemen in de Eerste Kamer voor de VVD. SP-raadslid Bob de Greef: “Terwijl de verantwoordelijke directeur met de noorderzon vertrekt, zitten Groningers met de problemen. De wethouder moet ingrijpen zodat de problemen verholpen worden.” Volgens de SP is het zeer onverantwoordelijk dat de directrice de organisatie verlaat voor de problemen zijn opgelost.

De SP wil dat er voor de zomer een verbeterplan komt voor het Noorderlijk Belastingkantoor. De partij acht het bestuur van het Noorderlijk Belastingkantoor verantwoordelijk voor de problemen die er nu spelen en wil dat zij dan ook verantwoording komt afleggen aan de raad. Daarover heeft de partij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Op sociale media is er ook veel te doen over de problemen bij het inningskantoor. Het meldpunt van RTV Noord op 1 mei is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast heeft de Groningse ombudsman het belastingkantoor vorige week op de vingers getikt. Het betalingssysteem moet zo snel mogelijk op orde worden gebracht en burgers mogen niet zo lang in onzekerheid verkeren zoals dat nu het geval is. Momenteel duurt het wel zes maanden voordat mensen te weten krijgen of zij wel of geen kwijtschelding kunnen ontvangen.

Categorie:
Provincie: