vrijdag, 22. mei 2020 - 20:44 Update: 22-05-2020 20:44

Friesland verwacht ook hulp van Rijk voor cultuursector

Foto van theater toneel bioscoop mengpaneel | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

De culturele sector in Friesland kan 250.000 euro tegemoet zien van de provincie. Die extra financiële impuls heeft cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes afgelopen woensdag aangekondigd. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook geld beschikbaar stelt. Ook de Friese gemeenten willen de culturele instellingen onder die voorwaarde te hulp schieten, laat Poepjes weten.

Friese instellingen overeind houden

Poepjes dringt aan op hulp van het Rijk om door de coronacrisis te komen. Zij verwacht dat minister Van Engelshoven op korte termijn duidelijkheid geeft. 'Dat zou een mooi gebaar zijn', zegt de gedeputeerde, die samen met de Friese gemeenten investeert om de Friese instellingen overeind te houden.

Evenwichtige verdeling

Poepjes verwacht dat de minister bij het toekennen van geld niet uitgaat van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 'Het is belangrijk dat er een evenwichtige verdeling komt over de podia, musea en filmhuizen in het hele land. Zeker in de provincies buiten de Randstad hebben de regionale podia een belangrijke functie voor het in stand houden van de leefbaarheid', zegt ze. 

'Samen sterk'

Vooral om die reden trekt de provincie Friesland zelf de portemonnee om instellingen in Friesland te helpen. 'Wij willen ons uiterste beste doen om ze te behouden. Daar heb ik ook veelvuldig overleg over met de betrokken gemeenten. Ook die stellen geld beschikbaar. Daar ben ik erg blij mee. Samen zijn we sterk en kunnen we de Friese cultuursector door de crisis helpen', stelt Poepjes.

Bedrijven in de cultuursector

Poepjes hoopt dat de minister verder kijkt dan haar eigen verantwoordelijkheden. 'ik realiseer me dat zij dan een verantwoordelijkheid neemt die ze in principe niet hoeft te nemen. Dat zou geweldig zijn.' De gedeputeerde roept op om niet alleen te kijken naar de podia, theaters en filmhuizen zelf, maar ook naar bedrijven die in die sector werken, zoals geluidstechnici en cameramensen. 'Ook zij hebben het zwaar', stelt ze. Poepjes wil tenslotte ook dat er aandacht is voor de gevolgen na dit jaar.

Categorie:
Provincie: