maandag, 3. augustus 2020 - 17:08 Update: 03-08-2020 17:09

Nertsen met COVID-19 blijken overleden aan ernstige longontsteking

nerts
Wageningen

Eind april was er op een aantal bedrijven in Noord-Brabant een matig verhoogde uitval van nertsen, met ademhalingsproblemen als het belangrijkste klinische verschijnsel. Bij het pathologisch onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) viel op dat bijna alle dieren waren overleden aan een ernstige longontsteking.

De grootste veranderingen bevonden zich met name in de longblaasjes (interstitiële pneumonie). Deze dieren waren in een goede conditie en de andere organen waren niet aangetast. Voor verder onderzoek zijn van alle dieren keelswabs en rectaalswabs genomen om het genetisch materiaal van het virus te analyseren en om de infectie met SARS-CoV-2 met zekerheid vast te kunnen stellen. Uit de eerste onderzoeksresultaten is gebleken dat de interstitiële pneumonie de belangrijkste doodsoorzaak was, veroorzaakt door een SARS-CoV-2 infectie.

Niet alle besmette nertsen waren klinisch ziek en virusoverdracht binnen de nertsenbedrijven heeft vrijwel zeker plaatsgevonden van mens naar nerts en ook andersom.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: