woensdag, 20. september 2006 - 15:16

Almere geeft minima steuntje in de rug

Almere

Conform de wens van de gemeenteraad stelt het college van B&W voor om Almeerders met een inkomen op bijstandsniveau éénmalig een bedrag te geven. Gezinnen met kinderen krijgen een bedrag van € 60,-, de overige mensen ontvangen € 30,-. Het geld is beschikbaar uit een extra bijdrage van het Rijk aan gemeenten.

De gemeente Almere gebruikt het geld om mensen met een inkomen op bijstandsniveau tegemoet te komen voor de gestegen kosten (onder andere ziekte- en energiekosten). De uitkering wordt in november en december 2006 uitbetaald.

Almere kiest ervoor gezinnen met kinderen een hogere bijdrage van € 60,- toe te kennen. Uit de Minima-effectrapportage van december 2002 is namelijk gebleken dat binnen de minima gezinnen met kinderen in Almere het slechtst af zijn. Van de 7.700 minima gaat het naar verwachting om 4.100 gezinnen met kinderen. Mensen zonder kinderen ontvangen een bijdrage van € 30,-.

De eenmalige uitkering is bedoeld voor alle Almeerders met een inkomen op 100% van het bijstandsniveau. Alle Almeerders met een bijstandsuitkering of met een volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen de bijdrage automatisch op hun rekening gestort. Deze mensen worden per brief op de hoogte gesteld.

Andere mensen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen de eenmalige uitkering vanaf 1 november tot 1 december 2006 aanvragen bij de Dienst Sociale Zaken. Om voor de uitkering in aanmerking te komen mag het inkomen niet hoger zijn dan de bijstandsnorm. Ook mag het vermogen niet hoger zijn dan € 5.180,- voor een alleenstaande en € 10.360.- voor een alleenstaande ouder of een (echt)paar.

Het Rijk heeft voor 2006 € 35 miljoen extra geld voor bijzondere bijstand aan gemeenten beschikbaar gesteld om mensen met een laag inkomen gericht te ondersteunen voor allerlei gestegen kosten, zoals ziektekosten.
Provincie:
Tag(s):