woensdag, 8. februari 2006 - 10:18

Bodemsanering Stationserf

Houten

Op maandag 13 februari 2006 start de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) met het schoonmaken van een strook grond tussen het spoor en het Stationserf. Het gaat om het gedeelte tegenover het verpleeghuis ‘Het Houtens Erf’. De grond daar is verontreinigd en moet schoongemaakt worden voordat ProRail begin 2007 start met het verdubbelen van het spoor.

De verontreinigde grond wordt afgegraven en op de locatie in ‘depot’ gezet. Als de ‘vlek’ schoon is (en gekeurd), wordt de vervuilde grond in afgesloten vrachtwagens afgevoerd. Tegelijkertijd wordt schoon zand aangevoerd om de ontgraving aan te vullen. In totaal zullen de werkzaamheden circa vijf weken duren.

Op de locatie heeft vroeger een brandstoffenloods gestaan. De grond is tot ongeveer twee meter diep verontreinigd met zware metalen en PAK (een reststof die kan ontstaan na bijvoorbeeld de verbranding van kolen). De verontreiniging kan zich niet verspreiden en brengt bij het huidige gebruik van de grond geen gezondheidsrisico’s met zich mee. Vanwege de hoge concentraties moet de vlek wel opgeruimd worden. Ook het feit dat ProRail er binnenkort met de grond aan de slag gaat, is reden om nu in actie te komen.
Provincie:
Tag(s):