vrijdag, 23. juni 2006 - 16:02

Kinderbijslag extra omhoog

Den Haag

Per 1 oktober 2006 wordt de kinderbijslag extra verhoogd. Deze verhoging komt bovenop de gebruikelijke aanpassing die op 1 juli aanstaande plaatsvindt. Zo wordt de inkomenspositie van gezinnen met kinderen verder verbeterd. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Normaal vinden verhogingen van de kinderbijslag plaats op 1 januari en 1 juli. Het kabinet heeft nu besloten de kinderbijslag tussentijds per 1 oktober extra te verhogen. Het hogere bedrag wordt begin januari voor het eerst uitbetaald. Kinderbijslag wordt uitgekeerd na afloop van ieder kwartaal.

Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar komt er per kind jaarlijks 41,60 euro bij. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de verhoging 35,36 euro per jaar en voor kinderen tot 6 jaar gaat het om 29,12 euro. Per kwartaal bedragen de verhogingen respectievelijk 10,40 euro, 8,84 euro en 7,28 euro. Met de extra verhoging is jaarlijks een bedrag van 125 miljoen euro gemoeid.
Categorie:
Tag(s):