donderdag, 3. augustus 2006 - 15:42

Voortijdig schoolverlaten in Venlo niet meer mogelijk

Venlo

De gemeente Venlo gaat voortijdige schoolverlaters opsporen die nog niet bij de gemeente bekend zijn. Ze moeten vervolgens terug naar school of aan het werk. Daartoe voert het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) van de gemeente Venlo een speciale actie uit aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Alle jongeren tot 23 jaar die niet naar school gaan en geen baan of een afgeronde opleiding hebben worden telefonisch, met huisbezoeken en via hun sociale netwerken benaderd. Vervolgens krijgen ze begeleiding bij de terugkeer naar school, of bij het vinden van werk.

De gemeente Venlo kent momenteel de namen van circa 280 Venlose voortijdige schoolverlaters van wie niet bekend is of ze een andere opleiding zijn gaan volgen of werk hebben. Dat aantal stijgt bij aanvang van het nieuwe schooljaar altijd omdat een aantal leerlingen dan niet meer op school verschijnt. Venlo rekent erop dat bij de actie 450 voortijdige schoolverlaters moeten worden benaderd.

'Deze actieve aanpak van het probleem van schooluitval en jeugdwerkloosheid is één van de instrumenten die Venlo, mede dankzij ESF-geld kan inzetten', zegt wethouder Ramon Testroote.

Eerder deze week protesteerde hij bij staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken tegen diens voornemen om gemeenten niet meer te laten meedelen uit dit Europees Sociaal Fonds. 'Al je wilt voorkomen dat voortijdige schoolverlaters de langdurig werklozen van de toekomst worden, moet je er bovenop zitten. Als gemeente kan je dat. Vanuit Den Haag is dat bijna onmogelijk', aldus de wethouder.
Provincie:
Tag(s):