woensdag, 9. augustus 2006 - 10:12

Zeven verordeningen samengevoegd

Regionaal

GS van de provincie Flevoland hebben de ontwerp Verordening voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. Met de verordening worden verschillende verordeningen in zake milieu, grondwater, ontgrondingen, waterhuishouding en waterkering, landschap, en een publiekrechtelijke regeling voor provinciale (vaar)wegen geïntegreerd.

Het besluit van GS past in het streven van de provincie om het aantal regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden zoveel mogelijk terug te brengen. Eerder is door de commissie Ruimte nadrukkelijk verzocht te komen tot deregulering. Dat is nu bewerkstelligd. Duidelijke aanwijzing daarvoor is de reductie van het totale aantal artikelen met 143 artikelen, terwijl zes provinciale verordeningen zijn ingetrokken.

Naast de kwantitatieve vermindering van het aantal artikelen heeft de deregulering, mede onder invloed van het programma Andere Overheid, tot andere accenten in de provinciale regelgeving geleid:

groter appèl op eigen verantwoordelijkheid van betrokken overheden meer op hoofdlijnen, minder in detail meer algemene regels, minder ontheffingen betere afstemming van sectorale regelingen GS vragen de commissie Ruimte nu of de ontwerp Verordening voor de fysieke leefomgeving rijp is voor de inspraak.
Provincie:
Tag(s):