vrijdag, 11. juli 2008 - 16:24

Friezen groeten minder

Veel – vooral oudere – Friezen hebben de indruk dat men elkaar tegenwoordig op straat minder groet. Toch zeggen negen op de tien Friezen elkaar dag – of: ’hoi!’ of ‘goeie’ – en tweederde groet daarbij als eerste. Dat blijkt uit onderzoek van vraaghetdevries.nl in opdracht van Tûmba, het Friese centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling.

Een op de vier Friezen wacht tot de ander groet, 7% groet helemaal niet. Oudere Friezen groeten vaak als eerste. Zij hebben er ook de meeste moeite mee dat er minder gegroet wordt, omdat groeten een sfeer van vriendelijkheid geeft. Jongeren onder de 30 jaar vinden dat minder een probleem.

In het onderzoek werd ook gevraagd of je van mensen in beroepssituaties mag verwachten dat ze bij een kennismaking een hand geven. Friezen blijken daar verschillend over te denken. 55% van de ondervraagden acht het vanzelfsprekend dat je een hand geeft, ook als dat tegen iemands geloof in gaat. De overige Friezen vinden dat een andere manier van groeten ook kan, als het maar respectvol gebeurt en er wel oogcontact wordt gemaakt.

Vrouwen hebben meer begrip voor gelovigen die geen hand willen schudden dan mannen. Allochtonen zijn vaker van mening dat op een andere manier groeten ook is toegestaan. Toch vindt ruim één op de vier allochtonen dat elkaar een hand geven vanzelfsprekend is, ook als dit tegen iemands geloof ingaat.
Provincie:
Tag(s):