vrijdag, 24. oktober 2008 - 16:29

Politie Limburg-Zuid in rode cijfers vanaf 2010

Maastricht

Het Korps Limburg-Zuid heeft voor 2009 een sluitende begroting. Bij ongewijzigd beleid zal het korps in de jaren daarna in de rode cijfers gaan.
Dit maakt de Korpsleiding bekend naar aanleiding van de uitzending van NOVA van donderdagavond waarin de nijpende financiële situatie van de Nederlandse politiekorpsen voor de komende jaren is belicht.


Voor het Korps Zuid-Limburg worden de komende tekorten geraamd op 2,8 miljoen in 2010, 2 miljoen in 2011 en 2,8 miljoen in 2012.
Landelijk gezien moet de politie vanaf 2012 structureel 100 miljoen minder gaan uitgeven. Tot die tijd wordt de politie landelijk gekort met respectievelijk 25, 50 en 75 miljoen euro per jaar. Naast de portie die Limburg-Zuid hiervan op haar bordje krijgt, zullen in de toekomst de inkomsten ook dalen door een daling van het inwoneraantal in onze provincie.
Provincie:
Tag(s):