vrijdag, 26. augustus 2011 - 14:18

Burgemeester mag shoarmarestaurant sluiten

De burgemeester van Eindhoven mag een shoarmarestaurant voor een periode van drie maanden sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch vrijdag bepaald.

De burgemeester besloot de horecagelegenheid aan de Nieuwe Fellenoord in Eindhoven op 12 juli 2011 te sluiten voor drie maanden vanwege het overtreden van de geldende sluitingsuren. De exploitant van het shoarmarestaurant maakte bezwaar tegen de sluiting en vroeg de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen.

Volgens de burgemeester kan op basis van camerabeelden en informatie van de politie geconcludeerd worden dat het shoarmarestaurant op in totaal vijf dagen in mei en juni 2011 publiek toeliet op een tijd waarop dit niet mocht. De burgemeester stelt dat de exploitant van de horecagelegenheid door de overschrijding van het sluitingsuur de openbare orde en veiligheid in gevaar brengt. Een sluiting van drie maanden is volgens de burgemeester passend en geboden om rust te geven en de exploitant ertoe te zetten deugdelijke maatregelen te nemen. De exploitant betwist de overtredingen en stelt onder meer dat het door middel van cameratoezicht verkregen bewijs onrechtmatig is.

De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende is komen vast te staan dat de exploitant de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op vijf dagen heeft overtreden. De voorzieningenrechter is kort gezegd van oordeel dat de burgemeester de camerabeelden mocht gebruiken. Op grond van deze overtredingen was de burgemeester bevoegd om handhavend op te treden.

De exploitant heeft daarnaast aangevoerd dat de burgemeester er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de exploitatie van het shoarmarestaurant wordt gestaakt en er sprake is van onbehoorlijk bestuur en willekeur. Volgens de burgemeester overtreedt de exploitant echter (stelselmatig) de regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld en treedt hij op omdat daardoor de openbare orde in het geding is. De burgemeester doet dat ook in andere gevallen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding aan de uitleg van de burgemeester te twijfelen.
Volgens de voorzieningenrechter heeft de burgemeester in het bestreden besluit gemotiveerd aangegeven dat het om een reeks van overtredingen gaat met een ernstige aantasting van de openbare orde. Door de overschrijding van het sluitingsuur brengt de exploitant de openbare orde en veiligheid in gevaar. Uit de uitspraak: “Het doel van de horecasluitingstijden is onder meer het beheersen daarvan in het belang van bewoners en bezoekers. Het moet ’s nachts stil zijn. Dat het shoarmarestaurant open is als andere horecagelegenheden dicht zijn, versterkt de verstoring. De politie is hier bij nacht en ontij ook niet op berekend. In dit geval is sprake van het dagen achtereen komen en gaan van mensen te voet, op fietsen en met auto’s en taxi’s. Er is in het holst van de nacht rumoer voor de deur - terwijl er woningen in de buurt zijn - en in de directe omgeving. Mensen in de omgeving van het shoarmarestaurant hebben last van verstoring van de nachtrust. Ondanks eerdere waarschuwingen wordt de verkoop voortgezet, soms op heimelijke wijze, zodat naar het oordeel van de burgemeester het personeel het pure oogmerk heeft de regels ten aanzien van de sluitingstijd te overtreden.” Dat betekent dat de voorzieningenrechter het treffen van een voorlopige voorziening afwijst.
Provincie:
Tag(s):