vrijdag, 2. november 2012 - 17:58

Leeuwarden akkoord met kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2018

Leeuwarden

De gemeenteraad is afgelopen maandag akkoord gegaan met de kandidaatstelling van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Met vierentwintig stemmen voor en dertien stemmen tegen is ingestemd met de plannen (het bidbook) van de Stichting Kulturele Haadstêd 2018. De kritische partijen hebben vooral moeite met de investering in dit project in deze financieel moeilijke tijd.

Culturele Hoofdstad 2018
Tijdens de gemeenteraadsvergadering overtuigde burgemeester Ferd Crone de fracties van de voordelen van kandidaatstelling voor de gemeente Leeuwarden.

De fracties die tegen stemden waren VVD, D66, NLP, groep Brakenhoff en de helft van het CDA. Volgens burgemeester Ferd Crone gaat het om de bereidheid van Leeuwarden om zichzelf te vernieuwen.

Daarbij gaat het niet alleen om culturele feestjes maar vooral om het organiseren van sociale projecten, economische projecten en projecten op het gebied van duurzaamheid.

Het is een kans om Leeuwarden op de kaart van Europa te zetten. Niet alleen in 2018 maar structureel meer bekendheid oogsten voor de langere termijn. Op dit moment wachten bedrijven en instellingen op het vertrouwen van de gemeenteraad in dit project. Zij geven aan enthousiast te zijn over het project. Een aantal bedrijven heeft al schriftelijk steun toegezegd.

Bidbook
De Stichting Kulturele Haadstêd 2018 heeft een bidbook samengesteld waarin alle projecten zijn omschreven met de bijbehorende kosten daarvan. Het bidbook voldoet aan de criteria van De Europese Unie.

De kandidatuur kan stad en regio versterken in hun imago en uitstraling. Waarbij de bewustwording van eigen kracht en een hechtere samenwerking tussen een groot aantal partijen kan toenemen.

Voor de financiële onderbouwing is het vinden van sponsoren belangrijk. Waarbij het niet alleen gaat om financiële steun maar ook leidt tot samenwerking tussen bedrijven en instellingen.

De Stichting Kulturele Haadstêd 2018 dient het bidbook op 31 oktober 2012 in bij de jury van de kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2018. Op 30 november 2012 maakt de jury de voorselectie bekend van twee, hooguit drie kandidaatsteden.
Provincie:
Tag(s):