woensdag, 6. november 2013 - 11:24 Update: 03-07-2014 0:49

Limburg wil Maastricht Aachen Airport overnemen voor 1 euro

foto van Aachen Airport | fbf
Foto: fbf
Maastricht

De Provincie Limburg wil Maastricht Aachen Airport overnemen en de exploitatie van de luchthaven – net als bij openbaar vervoer – in concessie uitgeven.

Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met de stand van zaken over de Limburgse luchthaven.

Maastricht Aachen Airport verkeert financieel in zwaar weer. In juni jl. heeft de Provincie de luchthaven met een bijdrage van € 4,5 miljoen euro behoed voor een faillissement en wordt in opdracht van Provinciale Staten gezocht naar een duurzame toekomst voor de luchthaven. Bij een eerste consultatiefase is de luchthaven tegen het licht gehouden om een mogelijke oplossing voor het gerezen probleem aan te dragen. 

Oplossing
Die oplossing kan volgens Gedeputeerde Staten zijn dat de Provincie het eigendom overneemt van de luchthaven van de huidige eigenaar, Omniport/DuraVermeer, voor een bedrag van één euro. Om de luchthaven vervolgens kansrijk in de markt te kunnen zetten moet volgens Gedeputeerde Staten een ontvlechting plaatsvinden van de huidige organisatie.

Daarbij wordt de exploitatie van de luchthaven losgekoppeld van het eigendom en beheer van de infrastructuur. Dit betekent dat de Provincie eigenaar zou worden van de landingsbaan, loodsen, terminal evenals het vastgoed. Daarmee onderstreept de Provincie het publieke belang van de luchthaven.

De infrastructuur zou in dat geval aan een private exploitant in concessie beschikbaar worden gesteld. Dit scenario wordt verder uitgewerkt in een voorstel dat op 7 februari 2014 aan het Limburgse Parlement wordt voorgelegd. Als hiervoor geen meerderheid komt zal sluiting van de luchthaven realiteit kunnen worden.