donderdag, 6. februari 2014 - 11:29 Update: 03-07-2014 0:43

Meevaller schatkist door ING-winst van 1,4 miljard euro

Foto van logo ING met leeuw | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De verkoop van de Alt-A portefeuille, bestaande uit Amerikaanse gesecuritiseerde hypotheken ook wel bekend als 'rommelhypotheken', heeft in totaal 6,6 miljard opgebracht. Dit meldt minister Dijsselbloem van Financiën donderdag in een brief aan de Tweede Kamer..

'Na aflossing van de lening aan ING heeft de Staat een netto resultaat gerealiseerd van EUR 1,4 miljard. Dat is EUR 600 miljoen meer dan in november 2013 bij de aankondiging van de veiling werd verwacht', aldus Dijsselbloem.

Aflossing staatsschuld
In lijn met de geldende begrotingsregels wordt de totale opbrengst van de verkoop van de Alt-A portefeuille gebruikt als aflossing van de staatsschuld. 
Minister Dijsselbloem: "De overname van de Alt-A portefeuille was een van de noodzakelijke maatregelen om bij te dragen aan herstel van de stabiliteit van de financiele markten. Het veilingproces is voorspoedig verlopen en de opbrengst is hoger dan de oorspronkelijke schatting. Hiermee heeft ING een belangrijke stap gezet, maar ik realiseer me ook dat we nog een weg te gaan hebben om de steun aan de financiele sector verder af te bouwen."

De Staat nam de Alt-A portefeuille in 2009 noodgedwongen over van ING. Eind 2013 kondigde minister Dijsselbloem aan de Alt-A portefeuille graag binnen een jaar tegen een passende prijs te willen verkopen. De verkoop van de portefeuille past in de kabinetsvisie om overheidsingrijpen in de financiele sector en de bijbehorende risico's voor de Staat zo spoedig mogelijk af te bouwen. De verkoop vond plaats in drie aparte veilingen. Het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financien was namens de Nederlandse Staat verantwoordelijk voor de verkoop.

Overheidsingrijpen ING
De Staat trof in 2008 en 2009 diverse maatregelen om de stabiliteit op de financiele sector te herstellen. Zo ontving ING in 2008 een kapitaalinjectie van de Staat van EUR 10 miljard. Daarvan is inmiddels EUR 8,5 miljard en EUR 2,8 miljard aan rente en premies terugbetaald. De resterende EUR 1,5 miljard en nog eens EUR 750 miljoen aan rente en premies zal in de komende anderhalf jaar worden terugbetaald.

De overname van de Alt-A portefeuille van ING vond in 2009 plaats door het instellen van de Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) waarmee de Staat 80% van het risico van de 
portefeuille van ING overnam. De Alt-A portefeuille bestond onder meer uit de Amerikaanse gesecuritiseerde hypotheken van ING die op dat moment nauwelijks verhandelbaar waren.