woensdag, 30. september 2015 - 22:03 Update: 30-09-2015 22:13

Instituut KIFiD kan hoeveelheid klachten over woekerpolissen niet meer aan

Instituut KIFiD kan hoeveelheid klachten over woekerpolissen niet meer aan
Foto: fbf
Amsterdam

Het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFiD) schrijft consumenten die een woekerpolis-klacht hebben ingediend dat ze vol zitten. 'De wachttijden lopen inmiddels op tot meer dan een jaar', meldt stichting ODIN woensdag.

De woekerpolis affaire maakt zo een vervelende draai in het voordeel van verzekeraars. Al eerder werd bekend dat de politiek geen verbeterde generieke compensatieregeling zal eisen van verzekeraars. Het wordt woekerpolishouders zo veel te moeilijk gemaakt om een snelle en eerlijke compensatie te krijgen.

KIFiD zit vol

Via het KIFiD kunnen consumenten laagdrempelig een individuele claim indienen tegen een verzekeraar. In oktober 2014 besloot het KIFiD vele tientallen woekerpolisclaims in de ijskast te zetten. Men wilde wachten op de uitspraak van het Europese Hof inzake een in hoger beroep gewonnen zaak tegen Nationale  Nederlanden, aangespannen door een woekerpolishouder. Deze uitspraak is al eind april gedaan, maar pas nu komt KIFiD met een reactie richting alle polishouders die een zaak bij het KIFiD hebben lopen.

Het KIFiD schrijft nu, dat een beperkt aantal dossiers, waarvan al een zitting is geweest, wordt opgepakt waarbij de verwachting is dat deze dossiers begin 2016 worden afgerond. Pas daarna kunnen alle andere zaken die nu in de ijskast liggen in behandeling worden genomen. Veel woekerpolishouders wachten dan al meer dan een jaar op behandeling van hun dossier.

Consument wordt uitgerookt

Verzekeraars die met KIFiD dossiers worden geconfronteerd beantwoorden deze vaak met juridisch geweld, waardoor het ‘laagdrempelige’ klachteninstituut eerder een verzwaarde rechtbank lijkt. Procedures verlopen daardoor ook extreem traag. 

Claimexperts die consumenten ondersteunen moeten onevenredig veel tijd steken in de behandeling van zo’n dossier. De vertragingstactieken van verzekeraars zijn de perfecte ingrediënten om de consument (woekerpolishouder) en de eventueel ingehuurde expert uit te roken en het KIFiD te overbelasten.

Alle claimroutes worden nu gefrustreerd

Eerst was er de generieke regeling voor alle woekerpolishouders (de Wabeke aanbeveling). Die regeling blijkt zinloos te zijn en maar een fractie van de schade uit te keren. De Tweede Kamer heeft zich al in meerderheid uitgesproken over deze slechte regeling. Maar de Minister van Financiën ziet een verbeterde regeling niet zitten. Hierdoor zijn massaclaim-partijen opgestaan. 

Die zijn door de eerder genoemde uitspraak van het Europese Hof (kort samengevat: zoekt u het alstublieft landelijk uit) ook op achterstand gezet. Voor deze partijen betekent de uitspraak dat ze jarenlang moeten doorprocederen tegen door verzekeraars ingehuurde topadvocaten.

Individueel kan een woekerpolishouder via de rechter of via het KIFiD recht halen. De KIFiD procedure zit nu volledig op slot. En individueel via de rechter claimen is voor de meeste woekerpolishouders niet interessant. De woekerpolis claimbedragen liggen meestal tussen de 5.000 en 15.000 euro, waardoor een rechtszaak te duur wordt. De consument wordt zo volledig in de kou gezet. 

Claimexperts die ondanks alle tegenwerking toch regelmatig tot schikkingen weten te komen, moeten dit onder strikte geheimhouding doen. Hierdoor hebben honderdduizenden soortgelijke gevallen het nakijken. Ook dat heeft de zegen van de Minister van Financiën, zo bleek recent uit de politiepolis affaire. 

Nieuwe strategieën 

Er komt geen verbeterde generieke regeling, de massaclaim specialisten zijn op achterstand gezet, de KIFiD route is op slot en zaken die wel worden behandeld worden gefrustreerd door extreme verjuridisering. De schikkingen die plaatsvinden, hullen zich in geheimhouding. Verzekeraars laten op deze wijze een totaal ander gezicht zien dan hun feel-good reclames moeten doen geloven. 

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden zijn nieuwe strategieën nodig. Stichting ODIN heeft daarom, samen met diverse experts, een vernieuwde individuele claimprocedure ontwikkeld. In die nieuwe procedure wordt meer aandacht besteed aan het persoonlijke verhaal van de woekerpolishouder en ligt de focus meer op het bereiken van een schikking voordat de zaak naar het KIFiD gaat. 

Daarnaast is ook een nieuwe, vereenvoudigde en meer betaalbare procedure via de rechter ontwikkeld, geschikt voor de hogere claims. Het opzetten van die laatste procedure vraagt echter een startinvestering, die de stichting via het aantrekken van een aantal kleinere investeerders wil realiseren.

Categorie:
Provincie: