dinsdag, 8. december 2015 - 11:00 Update: 08-12-2015 11:06

Aantal allochtonen in Friesland toegenomen

Aantal allochtonen in Friesland toegenomen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

In Friesland wonen relatief minder allochtonen dan in de rest van Nederland. In Friesland​ heeft 9% van de bevolking een allochtone herkomst, landelijk is dit 22%. Iemand is allochtoon als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. In de afgelopen 10 jaar is het aantal allochtonen in Friesland​ met bijna 4000 toegenomen.

In Friesland zijn meer westerse dan niet-westerse allochtonen, landelijk is dit net andersom. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS.

Diverse herkomst Friese allochtonen

Verreweg de grootste groep allochtonen in Friesland​ bestaat uit personen die afkomstig zijn uit Duitsland en Indonesië. Opvallend in Friesland​ is de diversiteit in culturele achtergronden van niet-westerse allochtonen. Migranten uit Suriname vormen hierbij de grootste groep, gevolgd door personen die vanuit Afrika en Azië die hier naar toe zijn gekomen. Landelijk vormen de allochtonen van Turkse en Marokkaanse herkomst de grootste groepen.

Meeste allochtonen in Leeuwarden

Bijna een derde van alle allochtonen in Friesland​ woont in de gemeente Leeuwarden. Hier is bijna 17% van de bevolking van allochtone herkomst. Niet-westerse allochtonen wonen vooral in de gemeenten met de grotere plaatsen waar veel werkgelegenheid is.

Westerse allochtonen wonen wat meer verspreid over de provincie. Een behoorlijk deel van de westerse allochtonen van Duitse herkomst woont in het merengebied, langs de IJsselmeerkust of op de Waddeneilanden.

Toenemend aantal allochtonen verwacht

Verwacht kan worden dat het aantal allochtonen in Friesland​ verder toeneemt door de instroom van vluchtelingen en door de vestiging van nieuwe asielzoekerscentra. Dit kan op korte termijn de krimp van de bevolking iets verminderen. Of dit ook betekent dat deze ontheemden zich permanent in Friesland​ vestigen zal vooral afhankelijk zijn van de mogelijkheden om werk te vinden. Het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde voor sociale integratie en maatschappelijke participatie.

Categorie:
Provincie: