vrijdag, 29. januari 2016 - 11:13 Update: 29-01-2016 22:40

UWV rekent voor 2016 op een groei van 102.000 banen

UWV verwacht verder herstel arbeidsmarkt in 2016
Amsterdam

Door de economische groei verwacht het UWV voor 2016 een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Na een toename van de werkgelegenheid in 2015 met 56 duizend banen rekent UWV voor 2016 op een groei van 102 duizend banen van werknemers.

Worden banen van zelfstandigen meegerekend, bedraagt de verwachte werkgelegenheidsgroei zelfs 129 duizend banen. Het aantal vacatures neemt het komend jaar verder toe, met 49 duizend tot 859 duizend en ligt daarmee een derde hoger dan tijdens het dieptepunt in 2013. UWV rekent verder op een lichte afname van het aantal WW-uitkeringen in 2016. Dit staat in de vandaag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal werknemersbanen met 102 duizend (+1,3%) en banen van zelfstandigen met 27 duizend (+1,3%) in 2016. Net als in 2015 stuwt de uitzendsector de groei. Het aantal banen neemt er dit jaar toe met 59 duizend (+8,7%). De bouw veert op in 2016 met een groei van 7 duizend werknemersbanen (+2,5%). Na jaren van sterke krimp is er ook licht herstel in de sector zorg en welzijn, met een plus van 6 duizend banen (+0,5%). Met name de kinderopvang profiteert. In de verpleging en verzorging neemt het aantal banen naar verwachting verder af.

Categorie:
Provincie: