woensdag, 11. mei 2016 - 19:51

Bij jonge parttimers verdient vrouw meer dan man

Bij jonge parttimers verdient vrouw meer dan man
Foto: Archief EHF
Den Haag

Jonge vrouwen die in 2014 in deeltijd werkten, verdienden meer dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Het gaat om werkenden van 15 tot 27 jaar, die naast hun baan geen onderwijs volgden. In die leeftijdsgroep werken meer vrouwen dan mannen in deeltijd. Dat meldt CBS.

Het doorsnee persoonlijk inkomen van jonge vrouwen die geen onderwijs volgden was 17 duizend euro bij een middelgrote deeltijdbaan en 23 duizend euro bij een grote deeltijdbaan. Bij jonge mannen lagen die bedragen op 12 duizend en 19 duizend euro. Voor vrouwen ouder dan 27 jaar ligt het doorsnee persoonlijk inkomen bij elke deeltijdbaan – zowel klein als groot – meestal lager dan bij mannen. Bij een wekelijkse arbeidsduur van minder dan 20 uur wordt van een kleine deeltijdbaan gesproken, bij 28 tot 34 uur van een grote deeltijdbaan. 

Beroepsniveau jonge vrouwen hoger

Het beroepsniveau van jonge vrouwen die in deeltijd werken is gemiddeld hoger dan dat van jonge mannen. Van de vrouwen met een middelgrote deeltijdbaan werkt 16 procent op het hoogste beroepsniveau en 18 procent in het niveau daaronder. Bij hun mannelijke tegenhangers is dat 14 en 13 procent. Bij de grote deeltijdbanen is het verschil in beroepsniveau tussen de seksen nog groter. Van de vrouwen werkt 25 procent op het hoogste niveau en 24 procent op het niveau daaronder. Bij de mannen is dat voor beide niveaus 15 procent. De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen niet uitsluitend worden verklaard uit verschillen in beroepsniveau.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):