maandag, 13. juni 2016 - 11:17 Update: 13-06-2016 11:18

1 op de 3 jongeren kan geen woning kopen door gebrek aan eigen geld

1 op de 3 jongeren kan geen woning kopen door gebrek aan eigen geld
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Bijna een derde van de jongeren tussen 18 en 35 jaar die op zoek zijn naar een eigen huis, verwacht in de komende twee jaar geen woning te kunnen kopen. Zij geven aan dat ze geen geld kunnen inbrengen, waarmee de bijkomende kosten van de aankoop betaald kunnen worden.

Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder jongeren tussen de 18 en 35 jaar, die zich serieus oriënteren op de woningmarkt. Nu het maximale leenbedrag voor een woning ieder jaar daalt en de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notaris en makelaar vaak niet meer in de hypotheek passen, kan financiële hulp van de ouders uitkomst bieden. Ruim een derde van de jongeren zou hen hier om vragen.

De bereidheid van ouders om financieel bij te springen is veel groter dan de vraag van de kinderen. De helft van de ouders geeft aan desgevraagd zeker een lening te willen verstrekken of een gift te willen doen. Nog eens 30% geeft aan financiële hulp aan de kinderen te overwegen. Van alle ouders die hun kinderen niet helpen, noemt bijna 75% als reden het gebrek aan financiële middelen. Als jongeren om financiële hulp vragen, dan is dat nagenoeg altijd aan de ouders. Slechts 2% van de jongeren vraagt hulp aan overige familie, vrienden of kennissen.

Jongeren de dupe

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “De aanscherping van de hypotheekregels treft vooral jongeren, want zij hebben nog weinig kans gehad om geld te sparen. Een eigen woning kopen is daardoor lastiger. Deze groep profiteert dus niet altijd van de lage hypotheekrente. Mede door deze lage hypotheekrente neemt het aantal woningverkopen sterk toe. Jongeren tot 35 jaar hebben hier een steeds kleiner aandeel in. In 2010 was het aandeel van deze groep in het totaal aantal woningverkopen 60%. Tegenwoordig is dat minder dan de helft.”

Veranderde hypotheekregels

Vanaf 2015 zijn de hypotheekregels verder aangescherpt en kunnen woningkopers steeds minder lenen. In 2016 is dat 102% van de waarde van het huis. Dat betekent dat niet alle kosten koper zoals overdrachtsbelasting en notariskosten te financieren zijn in de hypotheek. Vanaf 2018 is het zelfs 100%. Die kosten betaalt de woningkoper dus zelf. Driekwart van de bijna 1500 respondenten kent het bestaan van deze regelgeving.

Categorie:
Provincie: