donderdag, 18. augustus 2016 - 11:06 Update: 18-08-2016 11:25

Rabobank ziet winst met bijna 40% dalen

Rabobank ziet winst met bijna 40% dalen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De Rabobank heeft over het eerste halfjaar van 2016 een nettowinst van 924 miljoen euro behaald. 'Een daling van 39% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015', zo meldt de Rabobank donderdag bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers.

Transitie

'Het resultaat wordt onder andere gedrukt door reorganisatiekosten en een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat. Het onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten', aldus de Rabobank.

'De transitie van de Rabobank is in het eerste halfjaar van 2016 duidelijk op gang gekomen,' vertelt Wiebe Draijer. 'We zetten belangrijke stappen in het bereiken van onze strategische doelen: excellente klantbediening, een flexibele en sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten.' 

Draijer benadrukt: 'Hoewel er nog veel te doen is, liggen we op schema met de fundamentele versterking van onze coöperatieve bank. Dit moet ertoe leiden dat we een bijzonder klantgerichte bank in Nederland worden én een leidende food- en agribank in de wereld.'

'Het doet ons goed dat de klanttevredenheid, gemeten als Net Promotor Score (NPS), onder particuliere en zakelijke klanten in Nederland verder is verbeterd dankzij de vele inspanningen voor een betere dienstverlening. We zien een opwaartse lijn, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Ook in het buitenland zien we een verdere verbetering,' benoemt Wiebe Draijer. 'Onze marktaandelen in Nederland bleven stabiel op een hoog niveau: hypotheekmarkt 20%, spaarmarkt 35% en zakelijke kredietverlening 41%.'

Groot banenverlies

'De digitalisering van onze dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke efficiencyverbeteringen in vooral de back-office en ondersteunende diensten verloopt in hoog tempo. Het grote verlies aan arbeidsplaatsen dat daarmee gepaard gaat vraagt veel van zowel de blijvende als de vertrekkende medewerkers. Wij doen ons uiterste best om dit met zorg en aandacht te begeleiden.'

Lage rente

Rabobank verwacht dat de lage rente-omgeving zal aanhouden en dat klanten extra zullen blijven aflossen op hun hypothecaire leningen. Dit zal leiden tot een lichte daling van zowel de kredietportefeuille als de spaartegoeden van particuliere klanten in de tweede helft van 2016. 

In verband met het economische herstel waren de kosten kredietverliezen in de eerste helft van 2016 relatief laag. Rabobank verwacht voor het jaar 2016 een substantiële verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille en een verlaging van de kosten kredietverliezen ten opzichte van het jaar 2015.

Categorie:
Provincie: