donderdag, 18. mei 2017 - 8:10 Update: 18-05-2017 10:40

Werkloosheid blijft dalen

Werkloosheid daalt opnieuw
Foto: fbf
Den Haag

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in april uit op 456 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind april 401 duizend WW-uitkeringen.

UWV: sterke daling WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in april 2017 uit op 401 duizend, een daling met 13 duizend (-3,2 procent) ten opzichte van maart. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-8,5 procent). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk  (-1,5 procent). Naar sector bekeken bleef alleen het aantal uitkeringen vanuit de banken vrijwel gelijk aan dat van maart. De overige sectoren lieten een daling zien van het aantal uitkeringen. De uitzendsector, waar veel jongeren werken, kende de grootste afname (-8,6 procent).

Het aantal WW-uitkeringen was eind april bijna 60 duizend lager dan een jaar geleden, een daling met 12,8 procent. De afname onder 55-plussers blijft met 7,2 procent achter bij de gemiddelde daling.

UWV: veel minder nieuwe uitkeringen dan vorig jaar

UWV verstrekte in de eerste vier maanden van dit jaar 148 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 21 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. Bijna alle sectoren telden in 2017 minder nieuwe uitkeringen dan in 2016. Bij verzorgende beroepen (-41,8 procent), zoals thuiszorgmedewerkers, en bouwberoepen (-38,6 procent) was de daling het grootst. Alleen vanuit de bankensector (27,7 procent) en de metaalindustrie (5,4 procent) steeg het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar. Onder 50-plussers vanuit de bankensector nam het aantal uitkeringen met bijna de helft toe (49,8 procent).

Minder banenverlies dan voor de crisis

Al drie jaar daalt de werkloosheid doordat er meer werklozen een baan vinden dan er werkenden hun baan verliezen. In april 2017 waren er 120 duizend werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd waren er 77 duizend mensen werkloos die drie maanden ervoor nog een baan hadden. 

Met 77 duizend lag het aantal baanverliezers in april onder het laagste niveau van vlak voor de crisis. In maart 2008 waren er 80 duizend werklozen die drie maanden eerder nog betaald werk hadden.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in april 66,4 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen, bijna 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 9 duizend per maand gegroeid. 

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):