woensdag, 13. december 2017 - 9:34 Update: 13-12-2017 9:46

Nederlandse Vissersbond deels tevreden met vangstquota 2018

Nederlandse Vissersbond deels tevreden met vangstquota 2018
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Emmeloord

De lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie hebben op woensdagmorgen 13 december in Brussel een akkoord bereikt over de vangstquota voor de visserij in 2018. “Met deze vangstmogelijkheden kan de Nederlandse kottervisserij vooruit”, concludeert Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.

Grote stijging tarbot en griet

De vissoorten tarbot en griet zijn met 44% gestegen. “Al jaren wordt tarbot en griet, die tot de luxere vissoorten behoren, goed gevangen. Doordat er weinig bestandsonderzoek plaatsvindt, was het quotum de afgelopen jaren relatief laag. Met meer gegevens en nieuw rekenwerk is een forse toename van het quotum te verantwoorden”, legt Nooitgedagt uit.

Verlaging voor schol en tong

Voor de Nederlandse kottervisserij zijn de quota voor de verschillende platvisbestanden erg belangrijk. Veel ophef was er over het wetenschappelijke advies van ICES voor het scholquotum voor 2018. Nooitgedagt: “Uiteindelijk hebben de ministers en de Europese Commissie besloten het scholquotum te verlagen met 13%. Als je daar met een realistische blik naar kijkt, kan onze visserij goed vooruit in 2018.” Het tongquotum daalde, zoals geadviseerd door ICES, met 2,5%. “De daling van het quotum voor schol en tong heeft te maken met de ambitie om deze bestanden op MSY-niveau te beheren. Schol en tong in de Noordzee zijn robuuste bestanden en dat moet zo blijven”, vertelt Nooitgedagt.

Rog, kabeljauw, wijting en langoustine (Noorse kreeftjes)

Voor rog is besloten het quotum met 20% te verhogen. “We zien in de praktijk dat de TAC voor rog flink omhoog kan. Onderzoeksresultaten zullen dit aankomend jaar ook moeten uitwijzen”, vertelt Nooitgedagt. Voor kabeljauw en wijting is er voor 2018 een verruiming van 10% en 38%. Het quotum van de langoustine is ook verhoogd met 22%.

Geen algeheel verbod palingvisserij zout water

De Europese Commissie gaf in november aan een vangstverbod voor paling in zout water te willen. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben zich verzet tegen dit voorstel. Uiteindelijk heeft de visserijraad besloten om drie maanden sluiting van de palingvisserij (Nederlands model) in zout water op te leggen. “In het IJsselmeer en Markermeer, beide zoete wateren, zien wij de palingstand weer toenemen”, zegt Nooitgedagt. In Nederland geldt een vangstverbod op paling in de maanden september, oktober en november.

Harde maatregelingen zeebaars

Voor 2017 waren al rigoureuze maatregelen genomen om de zeebaars te beschermen en voor 2018 zijn deze maatregelingen nog verder aangescherpt. De Nederlandse Vissersbond heeft zich in 2017 hard gemaakt voor een gelijke behandeling in de vangstmogelijkheden voor zeebaarsvissers. Dit is maar voor een klein deel gelukt.