maandag, 26. maart 2018 - 10:54 Update: 26-03-2018 10:55

FNV: Nieuw vitaliteitspact gemeente Den Haag ook voor lager betaalde werknemers

FNV: Nieuw vitaliteitspact gemeente Den Haag ook voor lager betaalde werknemers
Foto: Archief FBF
Den Haag

De vakbonden FNV Overheid en CNV Connectief hebben samen met de gemeente Den Haag een vitaliteitsregeling gesloten die de huidige generatieregeling per augustus 2018 vervangt. Veel werknemers hebben sinds 2015 al gebruikgemaakt van de generatieregeling waarbij oudere werknemers minder zijn gaan werken, zodat meer jongeren konden instromen’, zegt Martha Rotgers, bestuurder bij FNV Overheid.

‘Maar in de praktijk bleek de regeling onbedoeld vooral betaalbaar voor werknemers met de iets hogere inkomens. De nieuwe regeling maakt het ook voor 60-plussers in de lagere loonschalen aantrekkelijk om minder uren te gaan werken.’   

Eerste generatiepact in 2015

Omdat in 2015 de gemiddelde leeftijd onder werknemers bij gemeenten hoger lag dan landelijk en de jeugdwerkloosheid in ons land torenhoog was, werd voor het eerst een generatiepact afgesproken in de cao Gemeenten. Het was vervolgens aan de gemeenten zelf hoe zij hier invulling aan wilden geven. De gemeente Den Haag was daarmee één van de eerste werkgevers in Nederland die in 2015 een generatieregeling met de vakbonden FNV en CNV sloot. Werknemers van 60 jaar en ouder konden ervoor kiezen om 60% te gaan werken, met behoud van 80% salaris en 100% pensioenopbouw tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Rotgers: ‘In de afgelopen drie jaar hebben bijna 700 mensen al gebruikgemaakt van het generatiepact en zijn 123 jongeren hierdoor ingestroomd. Omdat de gemeente Den Haag per 2017 is gestart met anoniem solliciteren, kon de gemeente voor de vrijgekomen uren niet meer expliciet op jongeren werven. Mede daarom hebben we de regeling verbeterd.’

Vitaliteitspact voor iedereen

In de nieuwe regeling is het naast de bestaande mogelijkheid van 60-80-100, ook mogelijk voor 60-plussers om 80% te gaan werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Daardoor wordt de regeling financieel aantrekkelijker voor meer medewerkers. Iedereen die gebruikmaakt van de regeling, kan geen aanspraak meer maken op (toekomstig) leeftijdsverlof. De besparing van dit verlof wordt via een vitaliteitsfonds beschikbaar gesteld voor collega’s. Hierdoor kunnen 60-plussers met een lager inkomen of die kampen met gezondheidsklachten alsnog deelnemen aan het vitaliteitspact. Hetzelfde geldt voor werknemers die door fysieke belemmeringen verminderd inzetbaar zijn.

Categorie:
Provincie: