dinsdag, 31. mei 2016 - 16:00 Update: 02-06-2016 11:48

Onderzoek NIVEL toont halvering potentieel vermijdbare sterfte tussen 2007 en 2012

Utrecht

Het is noodzakelijk dat open over elke calamiteit wordt gesproken, met de patiënt/familie, tussen zorgverleners en met de inspectie. 'Alleen door openheid kan worden onderzocht hoe het heeft kunnen misgaan, kan ervan worden geleerd en kan de zorg worden verbeterd', zo meldt de Inspectie voor de Gezondheids Zorg (IGZ) dinsdag.

Op 30 mei presenteerde RTL-nieuws een item over calamiteiten in Nederlandse ziekenhuizen. Die calamiteiten moeten bij de inspectie worden gemeld. Dat gebeurt steeds beter, maar helaas niet in alle gevallen. 

'Goed dat daar aandacht aan wordt besteed. Elke calamiteit is er een te veel. Het gaat om heel verdrietige gebeurtenissen in het leven van mensen. Ook voor de betrokken zorgverleners zijn het moeilijk te verwerken ervaringen', aldus IGZ.

Openheid over calamiteiten is belangrijk

De potentieel vermijdbare sterfte in de Nederlandse ziekenhuizen neemt af. Er is sprake van potentieel vermijdbare sterfte als de professionele standaard niet is gevolgd of waarbij tekortkomingen waren in de organisatie van de zorg en waarbij dit mogelijk heeft bijgedragen aan het overlijden. 

In het onderzoek van NIVEL bleek de potentieel vermijdbare sterfte tussen 2007 en 2012 gehalveerd. Patiëntveiligheid is een belangrijk thema geworden in de zorginstellingen. Helaas gaan er dingen mis, met soms vreselijke gevolgen. Elke calamiteit moet terdege worden onderzocht om de oorzaken te vinden en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. 

Openbaarmaking van calamiteiten

In 2013 heeft de inspectie de zorgaanbieders opgedragen om de patiënt of familie altijd te betrekken bij een onderzoek naar een calamiteit. De inspectie ziet erop toe dat zorginstellingen het rapport van het onderzoek aanbieden aan de patiënt of familie. Dat is sinds de invoering van de nieuwe patiëntenwet (Wkkgz) per 1 januari 2016 verplicht. 

Bij de invoering van de nieuwe Gezondheidswet gaat de inspectie alle calamiteiten openbaar maken. De inspectie zal de privacy van betrokken patiënten en zorgverleners beschermen. De inspectie begint nog dit jaar met gegevens over calamiteiten in de ziekenhuizen in de eerste helft van 2016. Uiteindelijk geldt de openheid over calamiteiten voor alle onderdelen van de zorgsector. 

De wettelijke definitie van calamiteit is: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. De inspectie onderzoekt hoe deze definitie kan worden verscherpt en gaat de zorgsector daarover nader informeren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):