vrijdag, 14. december 2018 - 14:39 Update: 14-12-2018 15:03

Patiënt de eigen hennep kweekte is strafbaar maar krijgt geen straf

Patiënt de eigen hennep kweekte is strafbaar maar krijgt geen straf
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Naaldwijk

Een 43-jarige man uit Naaldwijk heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk telen van vijf hennepplanten. De rechtbank Den Haag oordeelt dat de verdachte strafbaar is maar legt de man geen straf op.

Medicijn tegen de pijn

De man kweekte de cannabisplanten om daar wietolie van te maken als medicijn tegen zijn zenuwpijnen. Reguliere medicatie zou niet meer werken en de cannabis van de coffeeshop of de apotheek werkte onvoldoende. Ook kon hij de medicinaal verstrekte cannabis niet betalen omdat hij een bijstandsuitkering heeft en de kosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Volgens de man was hierdoor sprake van een noodtoestand waardoor hij zelf een specifiek soort cannabis moest telen die wel afdoende werkt.

Geen uitzonderlijke omstandigheden

Uit het arrest van de Hoge Raad van 16 september 2008 blijkt dat uitzonderlijke omstandigheden in een individueel geval een bijzondere regeling van ontheffing mogelijk maken. Strafbare gedragingen op grond van de Opiumwet kunnen dan gerechtvaardigd worden geacht onder meer in geval van een noodtoestand. De rechtbank is echter van oordeel dat hier geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Niet is komen vast te staan dat de cannabis verkrijgbaar bij apotheek of coffeeshop onvoldoende verlichting bieden. Het is daardoor onvoldoende aannemelijk geworden dat de verdachte alleen baat had bij zijn eigen geteelde cannabissoort.

'Financiële noodzaak'

Verder stelt de rechtbank vast dat de financiële noodzaak om zelf zijn eigen cannabis te kweken geen reden is voor een geslaagd beroep op overmacht. Dat verzekeraars de kosten voor medicinale cannabis niet vergoeden, betekent niet dat straffeloos hennep kan worden geteeld.

Artikel 12 procedure

De rechtbank houdt rekening met het feit dat het hier om een principiële zaak gaat. De man was het niet eens met de beslissing van de officier van justitie om hem niet te vervolgen. Via een artikel 12 procedure heeft hij zelf om zijn eigen strafvervolging gevraagd omdat hij van de rechter duidelijkheid wenst te verkrijgen of hij zijn eigen hennep mag telen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):