vrijdag, 1. maart 2019 - 21:26 Update: 01-03-2019 21:37

Schrappen vergoeding kunstmatige inseminatie lesbische vrouwen onwenselijk

arts-jas-klok-ziekenhuis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is het niet eens met de maatregel dat Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID) niet meer wordt vergoed vanuit het basispakket. Dit meldt de NVOG vrijdag.

'Ontbreken medische noodzaak'

De afgelopen decennia werd Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID) vergoed vanuit het basispakket. Recent is duidelijk geworden dat alleenstaande en lesbische vrouwen die via KID zwanger willen worden, geen recht meer hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZiN) en de zorgverzekeraars zijn van mening dat de behandelingen niet meer vergoed moeten worden vanwege het ontbreken van een medische noodzaak, zoals een verminderde vruchtbaarheid.

Alleenstaande en lesbische vrouwen

De NVOG is het hier niet mee eens en vindt dat KID voor alle vrouwen vergoed moet blijven. De afgelopen tijd heeft de NVOG intensief gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS, ZiN, individuele verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), betrokken klinieken en behandelaars, COC Nederland en patiëntenverenigingen. Helaas hebben al deze gesprekken niet geleid tot het gewenste resultaat en is ons duidelijk geworden dat KID bij alleenstaande en lesbische vrouwen niet meer vergoed wordt vanuit het basispakket.

Geslachtsziekten

De NVOG maakt zich zorgen dat nu de toegankelijkheid en veiligheid van zorg in het geding komt. Op dit moment zorgen de spermabanken ervoor dat spermadonoren psychologisch gescreend worden, dat zij een goede spermakwaliteit hebben en dat hun sperma getest wordt op geslachtsziekten. 

Registratie

Daarnaast registeren de klinieken het aantal kinderen per donor en leveren zij de persoonsidentificerende gegevens van de donoren aan bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), waardoor donorkinderen later hun biologische vader kunnen achterhalen. 

Andere donoren

Wanneer KID niet meer vergoed wordt, bestaat de mogelijkheid dat een deel van de vrouwen haar toevlucht neemt tot donoren die niet gescreend zijn op geslachtsziekten, van wie de spermakwaliteit onbekend is en bij wie het registreren en handhaven van het aantal nakomelingen onmogelijk is. Dit vindt de NVOG onwenselijk en daarom zet ze zich ervoor in dat KID voor alleenstaande en lesbische vrouwen vergoed blijft.

Contact je verzekeraar

De NVOG roept behandelaars op om hun patiënten te adviseren contact op te nemen met hun verzekeraar om te informeren of KID vergoed wordt. De NVOG blijft actief om deze zorg alsnog gefinancierd te krijgen. Er blijven nu twee mogelijkheden over om KID voor deze indicatie toch te financieren, alsnog opname in het basispakket of via een VWS subsidieregeling. Voor het eerste is een wetswijziging nodig en dat betekent een traject van meerdere jaren, ook voor de tweede optie is er politieke wil nodig. De NVOG doet hierbij dan ook een beroep op de politiek om dit te realiseren. De NVOG ondersteunt de petitie die de patiëntenorganisaties zijn gestart om de vergoeding alsnog in het basispakket te krijgen.

Categorie:
Provincie: