woensdag, 2. december 2020 - 10:41

Aantal consulten fysiotherapie blijft na lockdown een kwart lager dan daarvoor

Fysiotherapeut
Foto: PX
Utrecht

Een maand na het opheffen van de lockdown was het aantal consulten bij de fysiotherapeut alweer gestegen tot driekwart ten opzichte van de tijd voor de coronapandemie. Daarna stagneerde deze stijging en vier maanden na de lockdown is het aantal consulten nog altijd driekwart van het aantal voor de pandemie. De mate waarin het aantal consulten daalde en weer herstelde, verschilde afhankelijk van de leeftijd van patiënten.

De maatregelen rondom de coronapandemie hadden gevolgen voor het aantal consulten bij de fysiotherapiepraktijken. In de figuur hieronder is te zien dat het aantal consulten per praktijk maanden na de lockdown nog niet op het niveau is van voor de pandemie. Dit geldt voor patiënten van alle leeftijden, maar er zit wel een verschil tussen de leeftijdsgroepen. Bij mensen ouder dan 80 daalde het aantal consulten tijdens de lockdown harder dan bij mensen jonger dan 80. In de stijging van het aantal consulten na de lockdown valt in de cijfers op dat dit bij kinderen van 0 tot en met 17 jaar het minst hard gaat. Daar krabbelt het aantal consulten maar langzaam richting het oude niveau en is ook hier nog steeds niet op het niveau van voor de lockdown.

Over het onderzoek

De cijfers zijn op basis van een steekproef van 255 tot 289 fysiotherapiepraktijken die deel uitmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, verspreid door heel Nederland.

Categorie:
Provincie: