vrijdag, 4. december 2020 - 15:04 Update: 04-12-2020 16:17

UMCG neemt deel aan groot internationaal data-onderzoek naar Covid-19

corona-data-digitaal
Foto: Pixabay/geralt
covid-19-data
Foto: Pixabay/geralt
covid-19-data-digitaal
Foto: Pixabay/Matryx
Groningen

Het UMCG doet mee aan een driejarig internationaal onderzoek naar Covid-19, dat donderdag van start is gegaan. 'Onder leiding van de Universiteit van Verona combineren 26 partners uit 15 landen hun kennis en kunde en vooral ook hun data. Door de gegevens van verschillende cohorten bij elkaar te brengen en te analyseren hopen de onderzoekers de huidige pandemie beter te begrijpen en aan te kunnen pakken', zo heeft het UMCG bekendgemaakt.

Schat aan data

'Ook brengen ze de gevolgen van Covid-19 op de langere termijn in kaart en moet het onderzoek helpen om beter voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën', aldus het UMCG. Door de gegevens uit bevolkingsonderzoeken en andere cohorten uit de verschillende landen met elkaar te delen, krijgen de onderzoekers de beschikking tot een schat aan informatie over zowel SARS-CoV-2-geïnfecteerde als niet-geïnfecteerde personen van alle leeftijden en met verschillende andere aandoeningen. De onderzoekers krijgen hierdoor informatie waarmee we de bevolking in het algemeen en met name kwetsbare bevolkingsgroepen in de toekomst beter kunnen beschermen tijdens een pandemie en de risico's voor eerstelijnsgezondheidswerkers minder worden.

Lange termijn gevolgen

Ook gaan ze de gevolgen van Covid-19 voor de gezondheid en het welzijn van individuen op lange termijn in kaart brengen, onderzoeken ze hoeveel mensen zich laten vaccineren en wat de effecten daarvan zijn en kijken ze naar de impact van omgevingsfactoren, sociaaleconomische factoren en leefstijl- en lockdownmaatregelen op de verspreiding van Covid-19.

Beter voorbereid op toekomstige bedreigingen

Alex Friedrich, hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG: 'Dit onderzoek biedt ons broodnodige antwoorden om goed te reageren op de huidige coronaviruspandemie, maar ook de mogelijkheid om lessen te trekken uit de huidige crisis waarmee we beter voorbereid zijn op nieuwe en toekomstige bedreigingen voor de volksgezondheid van vergelijkbare omvang.'

20 miljoen euro vanuit EU

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie, die bijna 20 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Het UMCG participeert in het project met een team van interdisciplinaire onderzoekers van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie en de afdeling Genetica. Samen zullen ze hun diverse lokale, regionale en internationale COVID-19-cohorten inbrengen.

EMA

In samenwerking met de Europese Commissie zal het onderzoeksteam overleggen met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), met name als het gaat om het realtime beschikbaar stellen van gegevens die direct kunnen helpen bij de aanpak van de huidige coronapandemie.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):