vrijdag, 11. maart 2022 - 10:46

In 2021 meer jonge vrouwen naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst

Foto van sombere vrouw | Sxc
Foto: SXC
Utrecht

De maatregelen om de coronaverspreiding te remmen hebben grote invloed op het leven en de psychische gezondheid van jongeren. Begin 2021 liet het Nivel al zien dat vooral jongvolwassenen vaker naar de huisarts gingen voor depressieve gevoelens en angst tijdens lockdowns. Uit nieuw onderzoek van Nivel blijkt dat dat ook in de rest van 2021 zo was. Vooral jonge vrouwen kwamen vaker bij de huisarts voor depressieve gevoelens en angst.

In vergelijking met twee jaren voor de coronapandemie, zagen we een duidelijk verschil in de zorgvraag in de huisartsenpraktijk tijdens de pandemie. Wat opvalt zijn de veranderingen in de zorgvraag van 20-24-jarigen met klachten van depressie en angst:

  • Voor jonge vrouwen lag het aantal huisartscontacten voor depressieve gevoelens, angstklachten en angststoornissen in 2021 hoger dan voor de pandemie, voor 20-24 jarigen was de toename het duidelijkst.
  • Voor 15-19-jarige meiden was het aantal contacten vanwege depressieve gevoelens vooral in de eerste helft van 2021 hoger dan voor de pandemie.
  • Voor jonge mannen was er weinig verschil vergeleken met de jaren voor de pandemie. Alleen 20-24-jarige mannen hadden in de eerste helft van 2021 meer contacten voor depressieve klachten dan in de voorgaande jaren.

Tessa Jansen, onderzoeker Huisartsgeneeskundige zorg: 'Het is belangrijk dat huisartsen alert zijn en blijven op de mentale gezondheid. Zij kunnen hier actief naar vragen bij jongeren en jongvolwassenen. Hierbij willen wij huisartsen oproepen ook juist alert te zijn bij jongens en jonge mannen, die zich mogelijk minder snel tot de huisarts wenden bij psychische problemen.'

Categorie:
Provincie: