maandag, 16. mei 2022 - 16:28 Update: 17-05-2022 11:30

Nivel: Minstens 1 en soms bijna 2 op de 5 coronapatiënten kreeg Long-COVID

vaccinatie-booster-corona-ggd
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

Afhankelijk van de definitie kreeg 20% tot 37% van de coronapatiënten te maken met het post-COVID-syndroom, ook wel Long-COVID genoemd. 'Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en andere partijen op basis van analyse van gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPDs) en vragenlijstonderzoek onder coronapatiënten die in de eerste en tweede golf wegens corona de huisarts bezochten', zo meldt Nivel maandag.

Nog weinig duidelijk over Long-Covid

Het post-COVID-syndroom (PCS) is een aandoening waarover nog weinig duidelijkheid is. Wel zijn er vele berichten over mensen die na een coronabesmetting nog maanden thuiszitten. De gevolgen van de coronapandemie lijken daarmee een flinke impact te hebben op de samenleving. We onderzochten met welke klachten patiënten kampen en hoeveel mensen daar last van hebben.

Twee meetmethoden: data-analyse en vragenlijstonderzoek

Op twee manieren onderzochten we de klachten na een corona-infectie. Enerzijds brachten we in kaart met welke symptomen patiënten na een coronabesmetting naar de huisarts gingen, aan de hand van gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPDs) van huisartsen en huisartsenposten (aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Deze klachten vergeleken we met een controlegroep zonder coronabesmetting. Anderzijds peilden we wat patiënten zelf als klachten aangaven, aan de hand van vragenlijstonderzoek met het Nivel Corona Cohort met deelnemers die de huisarts bezochten wegens corona.

Verschillende definities ‘post-COVID-syndroom’

Een algemeen geaccepteerde definitie van het post-COVID-syndroom bestaat nog niet. We stelden daarom drie verschillende werkdefinities op, die in het kader hieronder te vinden zijn. Vervolgens onderzochten we met welke klachten mensen naar de huisarts gingen, drie maanden na de (vermoedelijke) coronabesmetting, en onderzochten we de klachten die patiënten zelf aangeven in een vragenlijst. Dit leidde tot verschillende schattingen van het aantal mensen dat last heeft van PCS:

Van de coronapatiënten had 20% tot 37% het post-COVID-syndroom

Volgens de smalle definitie had 20%last van aanhoudende klachten. Bij de brede definitie was dat 37%. Dit bleek uit de EPD gegevens van 10.313 mensen die in de eerste golf de huisarts bezochten wegens corona. Op basis van de zelfrapportages die via vragenlijstonderzoek zijn verzameld, kwamen we op 33% van de 276 ondervraagde coronapatiënten. Schattingen van PCS na coronabesmetting zijn dus sterk afhankelijk van de meetmethode en de definitie die worden gehanteerd. Een belangrijke kanttekening is dat het hier de klachten betreft van mensen in de eerste golf (EPD-gegevens) of in de tweede golf (vragenlijstonderzoek) de huisarts bezochten met symptomen van corona. De resultaten kunnen we daarom niet generaliseren naar schattingen van PCS bij alle coronapatiënten.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):