donderdag, 18. februari 2016 - 16:32

Defensie gaat geluid F-35 permanent meten

Defensie gaat geluid F-35 permanent meten
Foto: Min. Defensie
Leeuwarden

Defensie gaat rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel permanent het geluid meten van het nieuwe F-35-jachtvliegtuig. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert neemt dit advies over van de stuurgroep motie Eijsink. Die bestaat uit omwonenden, lokale overheden en Defensie. Dit heeft zij vandaag aan de Kamer laten weten.

Het is de bedoeling om in de loop van 2017 te beginnen met de metingen. Zo wordt voor de komst van de F-35 in 2019 alvast ervaring met het meten opgedaan. Het is de bedoeling dat eind mei of begin juni 2016 voor het eerst een F-35 tijdelijk naar Nederland komt voor zogenoemde belevingsvluchten. Dit toestel maakt, vergezeld door een F-16, enkele starts en landingen en vliegt oefencircuits. Zo kunnen omwonenden het geluid van beide toestellen ervaren en vergelijken.

Inzicht piekniveaus

De stuurgroep, die is opgericht naar aanleiding van de motie Eijsink over het geluid van de F-35, komt tot dit advies op basis van rapporten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De geluidsmetingen rondom de vliegbases Leeuwarden en Volkel geven een beeld van de betrouwbaarheid van de geluidsberekeningen en inzicht in de piekniveaus.

Samen met omwonenden

Het vervullen van de Defensietaken door vliegtuigen en helikopters zorgt voor geluid. De minister is zich er terdege van bewust dat dit rond vliegbases overlast kan veroorzaken. Zij wil er alles aan doen om dit tot het minimum te beperken. Bijvoorbeeld door de adviezen uit het rapport samen met de omwonenden ter hand nemen. Daarom heeft zij de Friese gedeputeerde Michiel Schrier gevraagd om voorlopig door te gaan met zijn werk als voorzitter van de stuurgroep. Dit om de uitvoering van de adviezen te begeleiden.

Meetpost beschikbaar

Voor zo betrouwbaar mogelijke resultaten zullen de metingen permanent worden uitgevoerd. Daarnaast stelt Defensie voor beide vliegbases een mobiele meetpost beschikbaar. Als daar behoefte aan is, kan daarmee ook op grotere afstand van de bases worden gemeten. Defensie wil de stuurgroep actief betrekken bij de keuze van de meetlocaties en de meetmiddelen. Dat geldt ook voor het openbaar maken van de meetresultaten en de beoordeling daarvan.

Categorie:
Provincie: