dinsdag, 23. april 2019 - 11:40

Column Elfie Tromp over Urk vrijheid van meningsuiting

Column Elfie Tromp over Urk vrijheid van meningsuiting
Urk

De column die Elfie Tromp op 14 maart 2019 uitspraak bij NPOradio1 naar aanleiding van de onrust die was ontstaan op Urk, riep de vraag op of hier sprake zou zijn van discriminatie. Het Openbaar Ministerie heeft de tekst bestudeerd en komt tot de conclusie dat de gehele tekst onder de vrijheid van meningsuiting valt vanwege het karakter van de column, waarbij de uitlatingen zijn gedaan in het kader van het maatschappelijk debat.

In haar column liet Elfie Tromp zich zeer kritisch uit over de bewoners van Urk en Geert Wilders. Deze uitingen zijn onzorgvuldig te noemen aangezien ze refereren aan een voorval dat niet op Urk had plaatsgevonden. Naar de aard van de journalistieke vorm zijn ze satirisch en prikkelend en gedaan in een maatschappelijke context. Om deze redenen vallen ze niet onder het bereik van het strafrecht. Het OM heeft ook gekeken of uitlatingen in de column zijn aan te merken als opruiing. Ook hierbij is de conclusie dat ze niet aan de kwalificatie van opruiing voldoen.

Categorie:
Provincie: