maandag, 17. juni 2019 - 12:50 Update: 17-06-2019 12:51

Hulpvragen GKB steeds complexer

Foto van stapel rekeningen
Foto: PX
Assen

De jaarcijfers 2018 van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) zijn weer bekend. Deze laten zien dat het aantal aanmeldingen bij de GKB fors is afgenomen. Dit is niet omdat er minder burgers zijn met schulden, maar vooral omdat de GKB is getransformeerd naar een (schulden)expert in de tweede lijn. Burgers met schulden melden zich in steeds meer gemeenten niet meer rechtstreeks bij de GKB voor hulp, maar bij gemeentelijke wijkteams of vergelijkbare teams. De GKB wordt vervolgens door deze eerste lijn ingeschakeld voor het oplossen van schulden en het beheren van de financiën. De GKB ontving in 2018 ruim 1500 aanvragen voor hulp.

Aanmeldingen afgenomen, complexiteit problematiek toegenomen

Doordat burgers zich niet meer rechtsreeks aanmelden bij de GKB, zien we in 2018 een afname van 24% in het aantal aanmeldingen ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijkertijd zien we dat  hulpvragen die nog wel binnenkomen complexer van aard zijn. De zogenaamde lichtere problematiek wordt in de eerste lijn opgelost. De complexiteit blijkt onder andere uit het opgelopen gemiddeld aantal schuldeisers in een dossier. In 2017 waren dit er al 13, in 2018 zijn dit er zelfs 16 per dossier. Ook het gemiddelde schuldbedrag is hoog, in 2018 bedraagt dit gemiddeld €.36.000,- per dossier. De GKB kent na aanmelding slechts een wachttijd van een week en in het geval van een crisis slechts een paar uren.

Stevige marktwerking budgetbeheer

Het aantal burgers in budgetbeheer loopt steeds verder terug. Volgens de GKB wordt dit niet veroorzaakt doordat burgers steeds beter hun thuisfinanciën kunnen beheren. De afname is vooral het gevolg van de marktwerking binnen de schuldhulpverlening. Naast de GKB zijn er honderden andere aanbieders van inkomensbeheer. Eind 2018 voerde de GKB voor bijna 2700 huishoudens het budgetbeheer uit.

Beschermingsbewind bedient specifieke doelgroep

Ook op het gebied van beschermingsbewind speelt marktwerking een grote rol. De GKB onderscheidt zich van andere aanbieders doordat zij in principe elke aanvraag accepteert. Zij voorziet daarmee in een behoefte van een doelgroep die elders moeizaam of geheel niet terecht kan voor beschermingsbewind. Daarnaast zet de GKB actief in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de klant om uitstroom te genereren. Hierdoor waren  er in 2018 niet enkel 262 nieuwe benoemingen, maar ook 171 beëindigingen van bewind. Uiteindelijk acteerde de GKB eind 2018 voor 1300 burgers als bewindvoerder.

Betalingsregelingen als de-escalatiemiddel schuldregelingen

Opvallend is het aantal betalingsregelingen dat de GKB treft voor klanten met budgetbeheer of klanten die onder bewind staan. In 2018 ging het om bijna 5500 betalingsregelingen in totaal. Vele kleine oude schulden worden middels een betalingsregeling afbetaald. Maar het kan ook gaan om een onverwachte jaarafrekening of extra ziektekosten. Met deze betalingsregelingen voorkomt de GKB escalatie van de schulden. Er mogen immers geen nieuwe schulden ontstaan. De betalingsregelingen vormen hiermee een waardevolle en effectieve inzet van het schulden regelen.

Schulden oplossen binnen wettelijke termijn

De GKB heeft de opdracht om als neutrale bemiddelaar een verantwoorde regeling te treffen tussen schuldenaar  en schuldeisers, waarbij de schuldenaar binnen drie jaar schuldenvrij is en de schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde afkoopsom. Het gaat hierbij dus om bemiddelingen met hoge schuldbedragen en  een groot aantal schuldeisers per dossier. In een enkele gemeente zelfs voor dossiers met gemiddeld 31 verschillende schuldeisers en een gemiddeld schuldbedrag van €.58.611,-. De GKB kwam in 2018 in 94% van de schuldregelingen binnen gemiddeld zes maanden tot een akkoord met de schuldeisers.

Categorie:
Provincie: