donderdag, 22. oktober 2020 - 18:47 Update: 23-10-2020 11:08

Landelijke ophokplicht commercieel gehouden pluimvee vanwege vogelgriep

kip-pluimveehouderij-scharrel
Foto: Archief EHF
Kockengen/Den Haag

Vannacht gaat een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdagavond bekendgemaakt.

Vogelgriep knobbelzwanen Kockengen

Minister Schouten heeft de ophokplicht ingesteld vanwege een recente vondst van zes dode knobbelzwanen in het Utrechtse Kockengen waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant HPAI van het serotype H5N8. 'Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep. Nader onderzoek moet nog aantonen of dit ook HPAI H5N8 of een ander serotype betreft', aldus het ministerie.

Advies deskundigengroep dierziekten

Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd de bevindingen te beoordelen. De deskundigengroep concludeert dat het virus van de besmette knobbelzwanen hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig is en met trekvogels naar Nederland is gebracht. Daar zijn de afgelopen maanden veel meldingen van HPAI geweest. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan een virus zoals HPAI H5N8 relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels.

Maatregelen naar aanleiding van het advies

De deskundigengroep schat in dat het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is. Daarom heeft de minister van LNV een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije-uitloop en biologische) hebben namelijk een grotere kans om vogelgriep in te slepen. 

Eendenbedrijven

Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen. Het ministerie van LNV zal het insleeprisico regelmatig laten beoordelen.

Maak melding van dode wilde vogels

Het is in de huidige situatie van belang dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. De procedures daarvoor zijn te vinden op de website van de NVWA.

Categorie:
Provincie: