ggz. geestelijke

woensdag, 23. december 2020 - 11:51

'Ook medewerkers geestelijke gezondheidszorg hebben recht op vaccinatie'

In een op 21 december jl. verschenen brief van het ministerie van VWS worden psychiaters en andere zorgprofessionals in de GGZ niet genoemd in de Lees verder...