kabinet

zaterdag, 11. januari 2020 - 19:38

Kabinet versterkt aansturing Belastingdienst

Het kabinet versterkt de aansturing van de Belastingdienst om de dienstverlening van een van de grootste uitvoeringsorganisaties te verbeteren. De Lees verder...

Kabinet moet uitstoot van rechter terugdringen
vrijdag, 20. december 2019 - 11:26

Kabinet moet uitstoot van rechter terugdringen

De staat is verplicht om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag in een zaak tussen de Nederlandse staat en Lees verder...

Utrecht stelt 0,45 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren
woensdag, 18. december 2019 - 12:17

Kabinet en Landbouw Collectief maken afspraken over aanpak stikstof

Het kabinet en het Landbouw Collectief hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk de stikstofproblematiek aan te pakken. Om de stikstofneerslag in Nederland Lees verder...

Kabinet wil in Veiligheidsraad bijdragen aan internationale vrede en veiligheid
vrijdag, 13. december 2019 - 18:16

Kabinet wil toekomstige welvaartsgroei versterken

Veel Nederlanders zijn bezorgd over hun inkomen nu en in de toekomst. De protesten van boeren, leraren, verplegend personeel, politie en bouwers zijn daar Lees verder...

Twee miljoen euro extra voor Saba
donderdag, 12. december 2019 - 17:39

Kabinet presenteert nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten

Of het nu gaat om het aanvragen van zorg- of huurtoeslag, hulp bij schulden, studiefinanciering of arbeidsbemiddeling na baanverlies; voorzieningen van de Lees verder...

Maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur
woensdag, 13. november 2019 - 10:51

Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur

Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld Lees verder...

zonnenpanelen
vrijdag, 1. november 2019 - 14:39

60 miljoen euro extra voor klimaatdoelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de effecten van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet doorgerekend. Daaruit blijkt dat de Lees verder...

Foto van schoorsteen uitstoot CO2 zon | Archief EHF
vrijdag, 1. november 2019 - 14:14

PBL: kabinetsdoel van 49% emissiereductie wordt zo niet gehaald

Het doel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990 wordt naar verwachting niet gehaald dit ondanks dat het Lees verder...

Leraren willen doorgaan met actievoeren:'We moeten volhouden!'
maandag, 21. oktober 2019 - 16:21

Kabinet laat ultimatum verlopen, onderwijsstaking gaat door

Het ultimatum dat de AOb samen met de andere onderwijsbonden had gesteld aan het kabinet is maandagochtend om 10.00 uur verlopen. 'De staking gaat door Lees verder...

113site
donderdag, 17. oktober 2019 - 9:04

Kabinet wil telefoonnummer 1-1-3 voor suïcidepreventie beschikbaar maken

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) willen het telefoonnummer 1-1-3 beschikbaar maken voor mensen die hulp zoeken Lees verder...

boom-kas-broeikas
vrijdag, 4. oktober 2019 - 15:56

Kabinet wil het stikstofprobleem 'snel en zorgvuldig' aanpakken

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te Lees verder...

Kabinet wil in Veiligheidsraad bijdragen aan internationale vrede en veiligheid
donderdag, 3. oktober 2019 - 20:30

Kabinet neemt zeer waarschijnlijk stikstofadvies over: maximumsnelheid omlaag en minder vee

Het kabinet zal het advies an de oud-minister Remkes voor de aanpak van de stikstofcrisis grotendeels overnemen. Dat houdt in dat de maximumsnelheid op een Lees verder...

enveloppen-belasting
dinsdag, 17. september 2019 - 16:50

Belastingplan 2020: werken wordt lonender en kabinet maakt direct werk van Klimaatakkoord

Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor Lees verder...

Speciale ministerraad in Catshuis zondag over Oekraïne
zondag, 18. augustus 2019 - 19:59

Nederlandse en Duitse kabinetsdelegaties overleggen over klimaat

Een Nederlandse en Duitse kabinetsdelegatie overleggen aanstaande donderdag 22 augustus 2019 tijdens een werklunch in het Catshuis in Den Haag over Lees verder...

Groningse student breekt in op schoolcomputers om studieschuld af te lossen
dinsdag, 6. augustus 2019 - 12:04

Kabinet verbreekt miljoenencontract met Deloitte

Het kabinet heeft een miljoenencontract met accountancy- en adviesbedrijf Deloitte verbroken. Lees verder...

Foto van hond bek tand | Archief EHF
maandag, 5. augustus 2019 - 12:17

Kabinet wil in elke gemeente een meldpunt voor agressieve honden

Het kabinet wil dat iedere gemeente een meldpunt over agressieve, gevaarlijke honden krijgt. Lees verder...

Foto van demonstratie slavernij
maandag, 1. juli 2019 - 10:28

Kabinet: dialoog over slavernijverleden van groot belang

Het kabinet kan de tijd niet terugdraaien, maar betreurt het ten zeerste dat slavernij onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke geschiedenis. Evenals Lees verder...

foto van uitstoot fijnstof | fbf
vrijdag, 28. juni 2019 - 20:57

Kabinet presenteert klimaatakkoord, wat gaat de burger ervan merken?

Het kabinet heeft vrijdag het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Lees verder...

Patiënt besmet met varkensgriepvirus
dinsdag, 25. juni 2019 - 10:28

'Kabinet maakt veel geld vrij voor inkrimping veestapel'

Het kabinet investeert 60 miljoen euro extra in een stopregeling voor varkensboeren. Lees verder...