dinsdag, 25. december 2012 - 15:27 Update: 08-10-2018 21:28

Maatregelen tegen verhoogde waterstand Maas. Scheepvaart Rijn Duitsland plat

Maatregelen tegen verhoogde waterstand Maas. Scheepvaart Rijn Duitsland plat

Door de hevige regenval van afgelopen dagen, is de waterstand van de rivier de Maas sterk toegenomen. Naar aanleiding van de berichtgeving van Rijkswaterstaat heeft Waterschap Peel en Maasvallei diverse voorzorgsmaatregelen genomen.

De maatregelen bestaan onder andere uit het klaarzetten en opbouwen van demontabele dijken, het inrichten van pomplocaties en het afsluiten van (beek)mondingen.

[b]Voorzorgsmaatregelen[/b]

Overeenkomstig het bestrijdingsplan Maashoogwater worden op diverse locaties voorzorgsmaatregelen getroffen.In Arcen, Wanssum en Well staan op bepaalde locaties aluminium schotbalken klaar voor de doorgangen in de dijken (bijvoorbeeld bij wegen). Zodra het noodzakelijk is, worden deze opgebouwd. Een aantal zijbeken die op de Maas uitmonden, zoals de Springbeek in Baarlo, de Thornerbeek in Heel, de Slijbeek in Panheel en de Heijense Leigraaf in Heijen worden dichtgezet als het noodzakelijk is. Hierdoor kan het Maaswater niet terug de beken in stromen en wordt overlast in het achterland voorkomen. Het beekwater wordt dan met pompen naar de Maas afgevoerd. De pomplocatie bij de Springbeek is ingericht en wordt aan gezet als dat nodig is.

[b]Scheepvaart Rijn plat[/b]

Inmiddels ligt op de Rijn in Duitsland het scheepvaartverkeer grotendeels plat. De waterstand is zo hoog dat schepen schade zouden kunnen veroorzaken aan dijken waar het water tot aan de rand gevuld staat.

[b]Rijswaterstaat[/b]

Op dit moment zijn er hogere waterstanden op de Rijn en de Maas. Deze rivieren moeten veel regen en smeltwater uit Europa afvoeren. Hogere waterstanden komen voornamelijk voor na langere perioden met veel neerslag in het stroomgebied. Daarnaast kan hoogwater versterkt worden door het smelten van sneeuw. Als de temperaturen in het stroomgebied stijgen, heeft dit tot gevolg dat sneeuw smelt en de waterstanden ook toenemen. Rijkswaterstaat houdt de situatie 24 uur per dag, zeven dagen per week in de gaten. Daarbij kijken we vooral naar het stroomgebied van de grote rivieren en de weersverwachting.

[b]Overijssel[/b]

De IJssel bij Deventer had maandag al een hoogte bereikt van 5.60 meter boven NAP. ‘Tijdens de Kerstdagen stijgt het water waarschijnlijk door naar 5,75 tot 5,95 meter’, meldt de gemeente die maandag het draaiboek hoogwater in werking heeft laten treden. Na de Kerst stijgt het water nog wat verder. Tot welke stand is onder andere afhankelijk van de neerslag in Nederland en Duitsland.

[b]Waterstanden dalen in Noord-Brabant[/b]

De afgelopen dagen heeft het ook in Zuidoost-Brabant lang en flink geregend, waardoor de waterpeilen zijn gestegen. Medewerkers van waterschap Aa en Maas zijn in de weer geweest om het water zo goed mogelijk af te voeren. Plaatselijk was er melding van enkele percelen die blank staan maar er zijn geen grotere problemen geweest. Beken en rivieren voeren nu veel water af en de waterstanden zijn weer aan het dalen. Waterschap Aa en Maas houdt de situatie de komende dagen goed in de gaten.

[b]Zandzakken[/b]

In ’s-Hertogenbosch legt het waterschap preventief zandzakken bij een kade van de Aa. Het gaat om een kleine hoeveelheid (ca 50) zandzakken om plaatselijk (sportveld bij Jan Sluyterstraat ) lekkend water af te stoppen. De grond is nu verzadigd en er komt de komende tijd een hogere afvoer op de Maas, wat de afvoer van de Dommel en de Aa op de Maas bij Crèvecoeur kan beperken. In dat geval komt er meer waterdruk op de kade die daarom preventief is verstevigd.

[b]Grond verzadigd, rivieren ‘goed vol’[/b]

Het globale beeld is dat beken en rivieren ‘vol’ ogen en veel water afvoeren. Ook komen plaatselijk enkele uiterwaarden van de Maas onder water te staan. Medewerkers van waterschap Aa en Maas houden de situatie de komende dagen zowel thuis digitaal als in het veld in de gaten. ‘Door de verzadiging van de grond ziet het waterschap hevige regenval nu binnen 24 uur terug in verhoogde waterpeilen, maar Aa en Maas verwacht op dit moment niet op te hoeven schalen’, aldus Aa en Maas.

[b]Friesland:Hoogwater Lauwersmeer en Waddenzee[/b]

Wetterskip Fryslân verwacht de komende week minder tot geen afvoercapaciteit via de spuisluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp en spuisluis bij Harlingen. Reden is de verwachte hoge waterstand op het Lauwersmeer en de Waddenzee. Om het gebrek aan spuicapaciteit te compenseren, zet het waterschap het Woudagemaal in. Het overtollige water op de Friese boezem, het stelsel van meren en kanalen, wordt via het Woudagemaal in Lemmer en het Hooglandgemaal bij Stavoren naar het IJsselmeer gepompt.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: