woensdag, 20. mei 2020 - 10:22

Reddingsbrigades beperkt bij taken toezicht en hulpverlening door corona

reddingsbrigade-boot
Foto: Reddingsbrigade
IJmuiden

Als gevolg van de coronacrisis zijn niet op alle reddingsbrigadelocaties lifeguards aanwezig voor toezicht. En waar dat na zorgvuldige voorbereiding - in overleg met gemeenten, Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades, veiligheidsregio's en andere hulpverleningsdiensten - wel het geval is, gelden beperkingen en aanpassingen in werkwijzen. Het is van groot belang dat recreanten (waaronder baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn alsook dat zij zich bewust zijn van de gevaren van open water.

Er komen meer warme dagen aan. De temperatuur kan op Hemelvaartsdag oplopen tot ruim boven de 20 graden. Velen zoeken dan al vertier bij en verkoeling in open water; in recreatiegebieden en aan de kust. Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties. Niet overal is een reddingsbrigade actief. Bovendien is het water in deze periode van het jaar nog vrij koud; zo’n 12 graden. Zwemmen en spelen in koud water heeft een groot effect op het lichaam, waardoor deze activiteiten tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Zo liggen onderkoeling en kramp op de loer.

Koudeshock

Wie in koud water 'duikt', moet zich van de risico's bewust zijn. Als heftige reactie kan een 'cold shock response' ofwel koudeshock optreden. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek. Maar meer aspecten zijn van belang. Zo moet zwemwater schoon en veilig zijn. Zwemwater.nl verstrekt daarover actuele informatie, die door het publiek beter vooraf kan worden ingewonnen. Het is ook raadzaam vroegtijdig te weten of er georganiseerd toezicht bij de beoogde zwemwaterlocatie is.

Lifeguards

Baders, zwemmers en watersporters moeten te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden. Het opvolgen van maatregelen, richtlijnen en adviezen - van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten - is een vereiste. Het publiek wordt dringend verzocht: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Dit is het uitgangspunt van het Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater. Maar het is eveneens zaak de aanwijzingen van lifeguards ter harte te nemen. Begrip en medewerking van recreanten richting lifeguards is van wezenlijk belang, zoals de goed opgeleide (vrijwillige) lifeguards er alles aan zullen doen om hun kennis en vaardigheden voor recreanten aan te wenden.