maandag, 17. september 2018 - 13:32 Update: 17-09-2018 13:54

Inspectie: geen goede en veilige zorg woonlocatie Aagtekerke

 Inspectie: geen goede en veilige zorg woonlocatie Aagtekerke
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Aagtekerke

Op bevel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet zorginstelling Arduin op de Zeeuwse locatie in Aagtekerke de zorg aan Bopz-cliënten beëindigen omdat daar volgens de inspectie geen goede en veilige zorg wordt geboden, zo laat de inspectie maandag weten.

'Zeer ernstige tekortkomingen'

'Bij een bezoek aan deze locatie zijn zeer ernstige tekortkomingen gesignaleerd die direct ingrijpen noodzakelijk maken. De cliënten die op deze locatie wonen, moeten daarom worden overgedragen binnen zeven dagen', aldus de inspectie.

Verstandelijke beperking

Op Arduin locatie Aagtekerke wonen 14 cliënten met een verstandelijke beperking die Bopz-gerelateerde zorg nodig hebben. De inspectie heeft tijdens haar bezoek ernstige tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop Arduin deze zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd op de locatie. De zorgverleners zijn in deze situatie niet in staat om goede Bopz-gerelateerde zorg te bieden. Er mogen daarom ook geen nieuwe cliënten op locatie Aagtekerke worden geplaatst.

Toetsen

Het bevel geldt voor een week. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan het bevel vervolgens verlengen. De inspectie toetst of de zorg weer in orde is. Pas als dat zo is, wordt het bevel opgeheven.

Reactie Arduin

In een reactie op het bevel laat Arduin maandag weten dat het niet een gehele sluiting van een locatie of instelling betreft maar dat de inspectie voorschrijft om een zevental cliënten te herplaatsen.

Personeelstekort

De belangrijkste oorzaak is volgens het bestuur van Arduin de krapte op de arbeidsmarkt voor deze functies, met als gevolg een te geringe personeelsbezetting. Arduin heeft om deze reden eerder dit jaar besloten om geen nieuwe cliënten aan te nemen bij haar behandelcentrum. De werving van personeel is sindsdien direct geïntensiveerd. Daarnaast is er al een inhoudelijk verbeterprogramma in uitvoering. 

Arduin is direct gestart met het zorgvuldig herplaatsen van haar cliënten bij collega-zorginstellingen; het gaat om circa 7 cliënten van de locatie in Aagtekerke. Het eerder ingezette verbeterprogramma wordt met kracht voortgezet.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):