woensdag, 5. december 2018 - 13:44 Update: 05-12-2018 13:59

Zorgverzekeringen in 2019: wat gaat er veranderen?

Zorgverzekeringen in 2019: wat gaat er veranderen?
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Groningen

In november 2018 worden de premies bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. Er valt nu al veel te zeggen over de zorgverzekeringen van 2019. Vooraf is de verwachting namelijk dat de zorgverzekering duurder wordt. Maar wat gaat er allemaal precies veranderen?

Uiteenlopende verschillen per zorgverzekeraars

In 2018 werden de verschillen tussen de verzekeraars al steeds groter. Vorig jaar hebben de meeste verzekeraars hun premies verhoogd. Maar enkele zorgverzekeraars hebben de premies gelijk gehouden of zelfs verlaagd. Ook voor de zorgverzekeringen van 2019 zullen de verschillen tussen verzekeraars wederom groot zijn waardoor zorgverzekering vergelijken steeds belangrijker wordt.

Eigen risico in 2019

Komend jaar blijft het eigen risico € 385. Hiermee blijft het eigen risico voor het vierde opeenvolgende jaar op hetzelfde bedrag. Eerder dit jaar werd een verhoging van €15 bovenop het bestaande bedrag van € 385 aangekondigd. Dit heeft voor veel ophef gezorgd. Toen is gekozen om het risico op hetzelfde niveau te houden, ook om het mijden van zorg te ontmoedigen.

Veranderingen in de basisverzekeringen

Elk jaar worden er wijzigingen doorgevoerd in de basisverzekering. Per 2019 gaat het vooral om uitbreidingen ten opzichte van de zorgverzekering in 2018. De volgende dekkingen worden aan de basisverzekering toegevoegd:
● De premies van basisverzekeringen gaat omhoog, met een gemiddelde van € 10,33 per maand.
● Vergoedingen voor preventieve gezondheidszorg worden onderdeel van de basisverzekering. Zo komen mensen met een hoog gezondheidsrisico door overgewicht in aanmerking voor een speciaal programma gericht op een gezondere levensstijl.
● De maximale eigen bijdrage voor medicijnen wordt op € 250.
● Ruimere vergoeding voor zittend vervoer waaronder reiskosten naar zorginstellingen.
● Voor COPD verzekerden worden oefentherapieën volledig vergoed. Dit jaar gold er voor de eerste 21 behandeling geen vergoeding uit de basisverzekering.
● Het middel Belimumab wordt vergoed voor patiënten met de auto-immuunziekte systematische lupus erythematosus (SLE).
Vanaf 2019 niet meer in de zorgverzekering (basisverzekering):
● Vergoeding voor vitaminen, mineralen en paracetamol.

Waarom wordt de basisverzekering alsmaar duurder?

De basisverzekeringen worden duurder dankzij een aantal zaken:
● Door de groeiende economie stijgen de lonen en daardoor de prijzen in de zorg.
● Vorig jaar is de zorgpremie te hoog geraamd, evenals de bijdrage voor ondernemers en gepensioneerden. Dit moet worden gecorrigeerd.
● De zorgkosten stijgen, vooral door vergrijzing en nieuwe (en betere) medicijnen en behandeltechnieken in het basispakket.
● De financiering van de wijkverpleging, die sinds enkele jaren onder de zorgverzekering valt, wordt nog tot 2020 doorberekend in de premie.
● Eerdere jaren hebben verzekeraars reserves ingezet om de premie laag te houden. Hierdoor zijn de reserves van verzekeraars nu veel lager. Hoe dit tot uitdrukking komt in de premie in 2019, is nog maar de vraag.

Zorgtoeslag in 2019

De verwachte premie voor de zorgverzekering 2019 bepaald grotendeels de hoogte van de zorgtoeslag. Tijdens Prinsjesdag deed het kabinet wederom een voorspelling over de hoogte van de premies voor 2019. Ook werd de hoogte van de zorgtoeslag voor het komende jaar bekend gemaakt. In 2018 werd de zorgtoeslag sterk verhoogd voor verzekerden met een inkomen tot € 20.500. Als de premie naar verwachting sterk stijgt dan zal de hoogte evenals sterk stijgen. Hierdoor kan het vergelijken van je zorgverzekering een grote besparing opleveren. Overstappen zorgt namelijk niet voor een lagere zorgtoeslag, maar je kunt door het vergelijken vaak wél besparen op de premie zonder in te leveren op de dekking.

Collectief verzekeren of jouw eigen behoefte centraal zetten?

Wees kritisch bij het kiezen van welk soort verzekering je kiest. Wanneer je collectief bent verzekerd betaal je vaak voor dekkingen die je niet gaat gebruiken. Daarnaast Verzekeraars voeren al jaren versoberingen door in de collectieve zorgverzekering. Dit doen ze door minder uitgebreide aanvullende verzekeringen aan te bieden en een verlaging van het kortingspercentage. Met een individuele zorgverzekering kan je veel beter de benodigde dekking afstemmen op jouw situatie en besparen door de voorwaarden te vergelijken met de goedkoopste aanbieder.
 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):