donderdag, 20. oktober 2016 - 12:51 Update: 20-10-2016 13:24

Pon betaalt OM transactie van 12 miljoen wegens omkoping

Pon betaalt OM transactie van 12 miljoen wegens omkoping
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leusden

Pon's Automobielhandel (PAH) betaalt het Openbaar Ministerie (OM) in een omkopingszaak 12 miljoen euro. Dit heeft het Landelijke Parket van het OM donderdag bekendgemaakt.

Omkoping politie- en defensieambtenaren

'Het bedrijf voorkomt daarmee verdere strafvervolging vanwege omkoping van politie- en defensieambtenaren die betrokken waren bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's in de periode 2001- 2011. De omkoping bestond uit het verlenen van ongeoorloofde giften aan ambtenaren', aldus het OM.

Het onderzoek door de Rijksrecherche heeft naar het oordeel van het OM aan het licht gebracht dat een achttal werknemers namens PAH in het verleden betrokken was bij het opzettelijk verstrekken van giften aan ambtenaren vanwege hun functie en positie. 

Het ging daarbij om het goedkoop leasen en huren van auto's, korting op onderhoud en winterbanden en (verre) buitenlandse reizen. Op de lijst van verwijten staan het goedkoop leasen van een Audi A5 en de verkoop van een Audi A6 aan ambtenaren, wat hen een voordeel van duizenden euro's opleverde. 

Een ambtenaar nam op kosten van PAH deel aan cliëntenreizen naar onder andere Griekenland, Finland, Rusland en IJsland. Tussen 2001 en 2005  werd een ambtenaar ook geheel verzorgde, meerdaagse cliëntencruises over de Middellandse Zee aangeboden. Het totaal van de giften over tien jaar aan de ambtenaren overschreed de 100.000 euro.

De ambtenaren onderhielden nauwe banden met de automobielsector en waren betrokken bij wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstvoertuigen.

Medewerking

Het OM ziet de transactie met PAH als een passende afdoening van de strafzaak. De huidige directie – ten aanzien van wie het onderzoek niet heeft opgeleverd dat zij betrokken is geweest bij strafbare feiten – heeft volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. 

PAH heeft in dit verband een compleet nieuwe compliance-structuur in het leven geroepen en heeft ook arbeidsrechtelijke maatregelen genomen in de richting van de direct verantwoordelijken. Alle als verdachte aangemerkte personen hebben het bedrijf inmiddels verlaten.

Verder werkte PAH volledig mee aan het strafrechtelijk onderzoek en de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Zo zijn door PAH op vrijwillige basis diverse documenten verstrekt die van belang zijn geweest voor het onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten, ook van andere betrokken (rechts)personen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is vastgesteld op 6 miljoen euro. Verhoogd met eenzelfde bedrag aan boete komt de transactie op 12 miljoen euro.

De transactie met PAH maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's voor de politie en defensie. Bij de automobielbedrijven, waaronder ook Peugeot en Renault, waren directieleden en accountmanagers betrokken bij de giften voor de ambtenaren.

Start onderzoek maart 2012

De Rijksrecherche begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. In totaal gaat het om 37 verdachten. Tegen het einde van het onderzoek kwamen nog eens drie nieuwe verdachten bij de politie en vier bij Defensie in beeld.

De vervolgingsbeslissingen over de zaken tegen de andere bedrijven en de betrokken medewerkers zijn aanstaande. Vorig jaar maakte het OM bekend dat twee politieambtenaren en vier ambtenaren van Defensie strafrechtelijk worden vervolgd wegens corruptie.

Categorie:
Provincie: