vrijdag, 9. oktober 2020 - 9:57

VEH in actie tegen OZB-verhogingen 

woningen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

De onroerendezaakbelasting (OZB) dreigt volgend jaar in veel gemeenten omhoog te schieten. Volgens deze gemeenten is dat onvermijdelijk door de grote tekorten voor ouderen (Wmo)- en jeugdzorg. Vereniging Eigen Huis vindt het onjuist dat de hogere rekening voor brede maatschappelijke voorzieningen, waar iedereen baat bij heeft, eenzijdig wordt neergelegd bij mensen met een eigen huis en start vandaag een online petitie.

Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet met extra geld voorkomt dat gemeenten de kosten van wettelijke zorgtaken voor ouderen en jongeren afwentelen op huiseigenaren. “Brede maatschappelijke lasten moeten ook breed worden gedragen”, zegt Nico Stolwijk, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. “De rekening eenzijdig neerleggen bij huiseigenaren is bizar en principieel onjuist. Gemeenten die de begroting niet sluitend krijgen kunnen maar twee dingen doen: bezuinigen op voorzieningen of de OZB verhogen. Omdat het eerste vaak in beperkte mate mogelijk is, wordt de belastingverhoging vaak onvermijdelijk.”  

In berichten over vaak forse verhogingen van de OZB, soms wel met 25%, worden de zorgtaken steevast als hoofdoorzaak genoemd. Vereniging Eigen Huis wil dat dit stopt. Het kabinet moet voorkomen dat het verschil in woonlasten tussen huurders en huiseigenaren ieder jaar groter wordt. Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen kunnen deze forse lasten steeds moeilijker betalen. Dit jaar betalen huiseigenaren gemiddeld €322 aan OZB, huurders betalen deze belasting niet.  

Categorie:
Provincie:
Tag(s):