donderdag, 28. september 2017 - 10:25

iCAREdata volgt griepevolutie op de voet

iCAREdata volgt griepevolutie op de voet
Foto: fbf
Antwerpen

Uit de data van huisartsenwachtposten, spoeddiensten en apothekers valt heel wat af te leiden. UAntwerpen bundelt al deze gegevens nu in haar nieuwe databank iCAREdata. Analyses van die data zullen ons leren hoe we de gezondheidszorg beter kunnen organiseren. Zo wordt het mogelijk om epidemieën en infecties van nabij op te volgen.

iCAREdata is een nieuw wetenschappelijk onderzoeksproject waarbij data worden verzameld over de trajecten van patiënten buiten de kantooruren. Gegevens zoals het geboortejaar, postcode, leeftijd, geslacht, reden van contact met huis- of spoedarts, diagnose en voorgeschreven behandeling worden in de databank bijgehouden.

“Deze data geven ons een duidelijk inzicht in de bewegingen van een patiënt. Wanneer raadpleegt hij of zij een huisartsenwachtpost? Welke behandelingen gebeuren in spoeddiensten? Wanneer wordt de voorgeschreven medicatie afgehaald bij de apotheker?”, vertellen Hilde Philips en Stefaan Bartholomeeusen, onderzoekers bij het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van UAntwerpen. “Het inzicht in die gegevens stelt ons in staat om de gezondheidszorg buiten de kantooruren te optimaliseren en op die manier nog beter aan de noden van de patiënt te kunnen beantwoorden.”

Uniek in Europa

Momenteel loopt een proefproject, grotendeels in de provincie Antwerpen. Meerdere spoeddiensten van ziekenhuizen, huisartsenwachtposten en apothekers verlenen hun medewerking, samen goed voor een gebied van 918 000 inwoners. De databank bevat momenteel informatie over 118 000 patiënten, 160 000 contacten, 149 000 diagnosen en 168 000 medicatievoorschriften.

In de toekomst wordt het mogelijk om op basis van de gegevens ook sneller de frequentie van infecties van de bovenste luchtwegen en griep op te volgen. “Bij een stijging van het aantal griepgevallen kunnen we dan tijdelijk en proactief meer artsen gaan inzetten in de huisartsenwachtposten. We kunnen echt heel veel links leggen dankzij die grote hoeveelheid gegevens, en dat ook ontzettend snel want de data worden rechtstreeks doorgegeven. Dit is een unieke databank, vermoedelijk zelfs in Europa enig in zijn soort.”

Respect voor de privacy

Alle persoonlijke gegevens worden volledig onherkenbaar gemaakt vooraleer ze ter beschikking worden gesteld van de onderzoekers. “De gegevens zijn gecodeerd door het eHealth-platform en de medische data worden geëncrypteerd voor verzending. Ze worden enkel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van iCAREdata. Aan de hand van brochures en andere informatiebronnen wordt de patiënt op voorhand ingelicht over het hoe en waarom van iCAREdata.”

iCAREdata kon van start gaan met steun van het Herculesfonds en wordt vandaag gesubsidieerd door het FWO. Het project werd goedgekeurd door de ethische commissies van UAntwerpen en het UZA, en door de Privacycommissie.  

Categorie:
Provincie: